BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckowiak Waldemar (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Przesłanki wyboru momentu uplasowania emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 59-62, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Giełda
Enterprise value, Stock exchange
Note
summ.
Abstract
Akcjonariusze spółki podejmują decyzję o wprowadzeniu akcji bądź ich kolejnej emisji do obrotu giełdowego. Powstaje wówczas pytanie, kiedy to zrobić? Kiedy emitent i inwestor będą zadowoleni? Emitent chce sprzedać drogo, zaś inwestor chce kupić względnie tanio. Co to znaczy i kiedy sprzedać możliwie drogo i kupić możliwie tanio? Odpowiedzi na te pytania wymagają rozpoznania kryteriów decyzyjnych zakupu przez inwestora i sprzedaży przez emitenta, mechanizmów wyceny papierów wartościowych oraz czynników ogólnych i specyficznych wpływających na zachowania uczestników rynku kapitałowego. (fragment tekstu)

The paper deals with the ąuestion when to make placement of a new share issue on a stock exchange to meet issuer and investors expectations. The finał conclusions drawn are complex. Before decision is taken a very comprehensive analysis has to be done. It should take into consideration not only macroeconomic and stock exchange conditions at the time being. Also business behaviours and expectations of all capital market players, including issuer, must be recognized.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobbins R., Witt S.F. (1986). Portfolio Theory and Investment Management, Basil Blackwell, New York.
  2. Sharpe W.F. (1985). Investment, Prentice-Hall, New Jersey.
  3. Logue D.E. (1995), Securities and Investment Management, Warren, Gorham and Lamon, Cincinnati.
  4. Lofthouse S. (1994). Equity Investment Management, John Wiley and Sons. New York.
  5. Reilly F.K., Brown K.C. (2001). Analiza Inwestycji i Zarządzanie Portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu