BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów
Diversification of the Economic Profile and Selected Aspects of Market Activity in Age Groups of Young Consumers
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 5-15, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Konsument, Młodzież, Zachowania rynkowe
Consumer, Youth, Market behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzieci i młodzież coraz częściej posiadają własne środki finansowe, dzięki którym mogą realizować różne formy aktywności rynkowej. Podejmują autonomiczne decyzje dotyczące zakupu drobnych produktów dla siebie, a także aktywnie uczestniczą w zakupach rodzinnych pełniąc różne role, począwszy od informatorów o produktach aż po decydentów. Poprzez uważną obserwację rynku coraz częstsze uczestnictwo w nim, decyzje młodych ludzi ewoluują od tych impulsowych w kierunku bardziej racjonalnych. Pełen udział w procesach rynkowych młodych ludzi jest jednak ograniczony przez różne czynniki, m.in. wiek konsumenta, jego dochód, czynniki prawne czy społeczne. (abstrakt oryginalny)

In the article an influence of the age of young consumers on chosen economic aspects of their market activity was described. It is stated that with the age of young consumers their purchasing fund and sources of its recruiting were increasing. Teenagers (secondary-school people) more often demonstrate also a tendency to save money to concrete objectives, e.g. holidays, travels, training, but their current expenses are concentrating mainly around different active or passive forms of spending free time. Older teenagers are also more critical in relation to advertisements, and price and different instruments of sales promotion are factors which are exerting a significant influence on their purchase decisions. With the growth of importance of goods in the hierarchy of satisfying needs, role of determinants of choice besides the price, also a brand of the product are assumed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk G., 2008. Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev. 3(9), 15-22.
  2. Kieżel E., Sowa I., 2002. Determinanty zachowań nabywczych dzieci i młodzieży. W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Red. E. Kieżel, Z. Kędzior. PWE, Warszawa.
  3. Olejniczuk-Merta A., 2007. Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.
  4. Schiffman L.G., Kanuk L.L., 1994. Consumer behavior. Prentice Hall, New York, 12.
  5. Smyczek S., Sowa I., 2005. Konsument na rynku - zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa, 249.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu