BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jezierski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Multiperspektywiczne definiowanie jakości procesów logistycznych w dobie konsumenckiej
Multiperspectiv Quality Definition of Business Logistics Processes in Consumer Oriented Idea
Eine Kundenorientierte, Multiple Definition der Qualität in Geschäftsprozessen
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 7 s., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jakość, Logistyka, Zarządzanie jakością
Quality, Logistics, Quality management
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
W rozwoju logistyki coraz częściej podkreśla się jej związki z zarządzaniem jakością. Wynika to z jednej strony z przenikania się obu dziedzin, a z drugiej z rosnącego wciąż znaczenia i zakresu stosowania tych obszarów gospodarowania. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że problematyka jakościowa ma szerokie spektrum oddziaływania na logistykę należy ją uznać za jedną z najważniejszych determinant efektywności systemów logistycznych, a także rozwoju logistyki przedsiębiorstw. W związku z przeplataniem się działań kształtujących jakość z czynnościami logistycznymi, wdrażanie i realizacja koncepcji zarządzania jakością i logistyki w sposób niezależny od siebie, nie może dać najlepszych efektów, już choćby ze względu na sztuczne dzielenie jednego procesu, możliwe antagonizmy, odrębne cele, problemy z koordynacją itp. Natomiast spójna koncepcja zarządzania kwalitatywno-logistycznego nie tylko zapobiega występowaniu wspomnianych trudności, ale nawet stwarza warunki do wyzwalania efektów synergicznych. Aby więc łańcuchy transferu i transformacji mogły stać się efektywnym łańcuchem tworzenia wartości muszą ulec kwalitatywnej integracji. (abstrakt oryginalny)

The development of business logistics process is determined by the Quality Systems. The problem can be noticed on different theoretical and practical definition of quality, especially definition of logistics process quality. Considering Poland's membership in the EU, the new approach regulations are especially significant. The quality of logistics processes allows to improve consumer level service. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chaberek M., 2002, Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. UG, Gdańsk.
  2. Kraszewski R., 2005, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. TNOiK, Toruń.
  3. Pluta - Olearnik M., 1997, Marketing usług. PWE, Warszawa.
  4. Steinbeck H.H., 1998, TQM - Kompleksowe zarządzanie jakością. Placet, Warszawa.
  5. Kempny D., 1999, Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu