BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwczyński Bogusław (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Controlling operacyjny łańcucha dostaw brakującym ogniwem strategicznej karty wyników
Operative Controlling of Supply Chain Management as Missing Part of Balanced Scorecard
Operatives Controlling der Lieferkette als Fehlendes Glied des Balanced Scorecard
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 9 s., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Controlling, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Procesy biznesowe
Controlling, Balanced Scorecard (BSC), Supply Chain Management (SCM), Business processes
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Przedsiębiorstwa od wielu lat mają problemy z realizacją celów strategicznych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Skuteczne wdrożenie planu strategicznego wymaga jego przełożenia na cele, wyniki planów, zadania i wskaźniki kontrolne, mające bezpośredni związek z codziennymi czynnościami. Sukces we wdrożeniu jest osiągalny poprzez odpowiednią komunikację celów, dobór celów na poszczególnych poziomach organizacji, powiązanie z budżetami i odpowiednią motywacją wszystkich pracowników. Postulatywne podejście metodyki Strategicznej Karty Wyników do celów i mierników oraz sformalizowana procedura ustalania budżetów i wykonania pomiaru działań, nie zawsze pomaga w skutecznym podążaniu ścieżką strategii. Bilansowanie kart wyników w perspektywie finansowej, klienta, procesów i rozwoju, przeniesione na niższe szczeble zarządzania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jest bardzo pomocne we wskazaniu, czym mamy sterować i co mamy osiągnąć, ale niestety nie odpowiada na pytanie - jak mamy zarządzać, aby osiągnąć cel strategiczny? Ponadto metodyka BSC (Balanced ScoreCard) powinna uwzględnić systemowe i procesowe powiązanie przedsiębiorstwa z jego łańcuchami zaopatrzenia, koprodukcji i dystrybucji, uwzględniając ich procesy i zasoby w kontekście obsługi produktu i klienta na docelowym rynku. W końcowej części artykułu autor wskazuje na komplementarny do metodyki BSC zakres funkcjonalny controllingu operacyjnego łańcucha dostaw jako systemu zarządczego wiążącego zarządzanie produktem, procesem i zasobami w system zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business area from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into aims, results, tasks and indicators of everyday activities. The success on the market is attainable by communicating strategic and operating aim on the each level of organizational structure and their connecting with budget of units or employee motivation. The scorecards balancing in finance, customer, process and development perspectives is very useful for pointing - what do we control with? or - what do we have to achieve? but doesn't answer to question - how do we manage enterprise? The Balanced Scorecard Methodology should to take into consideration system and process connection of enterprise with procurement, co-operation or distribution supply chain also. In the end of article author pointing at supply chain controlling as complementary management system integrating managing of product, process and assets in supply chain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gadiesh O., Gilbert J. L., 2001, Transforming corner-office strategy into fronline action. Harvard Business Review.
  2. Kaplan R. S., Norton D. P., 1992, The balanced scorecard - measures that Drive performance. Harvard Business Review.
  3. Kaplan R. S., Norton D. P., 1996, Translating strategy into action. The Balanced Scorecard. Boston-Massachusettts. Harward Business School Press.
  4. Kaplan R. S., Norton D. P., 2001, The strategy focused organization. How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harward Business School Press, Boston-Massachusetts.
  5. Śliwczyński B., 2005, Mapowanie strategii operacyjnej na procesy zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. Logistyka 3.
  6. Śliwczyński B., 2005, Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki. LogForum 1, 1, 1, URL: http://www.logforum.net/vol1/issue1/no1.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu