BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Wiesław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Jednostki funduszy portfelowych jako nowoczesna forma inwestowania
Exchange Traded Funds as a Modem Form of Investing on Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 11-26, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Instrumenty finansowe, Fundusze inwestycyjne, Fundusze ETF
Financial investment, Financial instruments, Investment funds, Exchange Traded Fund (ETF)
Note
summ.
Abstract
W ostatniej dekadzie w gospodarce światowej zaszły bardzo istotne zmiany powodowane jej globalizacją, wzrostem konkurencyjności i rozwojem technologicznym. Pochodną tych zmian są również bardzo intensywne zmiany na rynku finansowym, łączące się przede wszystkim z innowacjami finansowymi. Ich rozwój następuje głównie z powodu napływających w coraz większej ilości na rynek finansowy środków do zagospodarowania, potrzeb kreacji nowych instrumentów finansowych celem zagospodarowania tych środków i zwiększenia konkurencyjności pomiędzy firmami inwestycyjnymi, a także w wyniku zidentyfikowania nowych rodzajów ryzyka oraz wzrostu świadomości potrzeby zabezpieczania się przed nimi. Przykładem tego ostatniego czynnika może być chociażby wyodrębnienie takich rodzajów ryzyka jak: ryzyko energetyczne, pogodowe, katastrofowe, ubezpieczeniowe, rynku nieruchomości, czy wreszcie e-ryzyko. Wzrastająca chęć zabezpieczania się przed różnego rodzajami ryzyka i uwzględnianie konieczności zarządzania nim w procesie kształtowania wartości podmiotów gospodarczych wywołuje w szczególności naturalną potrzebę kreowania nowych instrumentów pochodnych, stanowiących obecnie podstawową grupę innowacji finansowych. (fragment tekstu)

A basic purpose of this article is to present Exchange Traded Funds as a new form of investing on capital market. They have been existing for 10 years on the word market while they are still hardly known on the polish one. However their significance will be increasing after EU accession. The article consists of two parts. The first one presents a general characteristic of this financial instrument while the second part shows investing strategies by using it.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Boehmer B., Boehmer K. (2003). Trading your neighbor 's ETFs: Competition or fragmentation, Journal of Banking and Finance, nr 27.
 2. Dębski W. (2002). Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 3. Dębski W. (2004). Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. Dziawgo D., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
 4. Exchange Traded Funds Implementing Investment Strategies (September 2000), www.morganstanley.com.
 5. Hakansson N. (November/December 1976). The Purchasing Power Fund: A New Kind of Financial Intermediary, Financial Analysts Journal.
 6. International Statistical Release (2004, May 4). www.fefsi.org.
 7. Jajuga K. (2001) .Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejście teoretyczne i wyzwania praktyczne. Rynek Terminowy, nr 4.
 8. Miziołek T. (2002). Będzie pierwszy polski ETF, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 6.
 9. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. nr 146, poz. 1546.
 10. Wiandt J., McClatchy W. (2002). Exchange Traded Funds. John Wiley & Sons. New York.
 11. www.ici.org/funds
 12. www.morganstanley.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu