BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fechner Ireneusz (Poznan School of Logistics)
Title
Conditions Determining the Development of Polish Logistics Network
Uwarunkowania rozwoju krajowej sieci logistycznej
Welche Bedingungen Bestimmen die Bildung von Logistischen Netzwerken in Polen?
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 3, 6 s., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Centra logistyczne, Sieci logistyczne, Transport intermodalny
Logistic centres, Logistic networks, Intermodal transport
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Koncepcja budowy krajowej sieci centrów logistycznych opracowana w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB-023-13 [1998-1999] nie jest realizowana. Nieskoordynowany w żaden sposób rozwój infrastruktury logistycznej pozbawionej centrów logistycznych jako głównych punktów węzłowych prowadzi do takiego kształtowania się krajowej sieci logistycznej, która w minimalnym stopniu tworzy możliwości rozwoju przewozów intermodalnych. Dlatego dotychczasowa koncepcja wymaga weryfikacji, która uwzględni aktualny stan rozwoju suprastruktury logistycznej w Polsce oraz możliwości oddziaływania na jej rozwój ukierunkowany na wzrost intermodalności. Artykuł prezentuje potrzeby i możliwości zmian. (abstrakt oryginalny)

The concept of building a Polish network of logistics centres developed as part of the commissioned research project no. PZB-023-13 [1998-1999] is not implemented. The development of logistics infrastructure, uncoordinated in any way and without logistics centres as main nodal points, leads to the emergence of a national logistics network that only offers minimum opportunities for the expansion of intermodal transport. Therefore, the current concept requires modifications that would take into account the status quo development of the logistics suprastructure in Poland and the possibilities of promoting its development focused on increased intermodality. The article below explores the needs and possibilities of change. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commissioned research project no PZB-023-13 1998-1999 entitled "Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce" [The Concept of Location of Logistics Centres in Poland]. Supervised by prof. zw. dr hab. Maciej Krzyżanowski.
  2. Fechner I., 2004, Centra logistyczne. Cel - Realizacja - Przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań.
  3. Mindur L. (red.), 2000, Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  4. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu