BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Teoria kapitału, ryzyka i procentu
Theory of Capital, Risk and Percent
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 27-45, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria ekonomii, Kapitał, Ryzyko
Economic theory, Capital, Risk
Note
summ.
Abstract
Kategoria kapitału była zdecydowanie najczęściej rozważanym terminem naukowym w zakresie nauk ekonomicznych. Zanim jednak doszło do postrzegania kapitału jako ogółu rzeczy wytworzonych lub posiadanych, czy też aktywów służących produkcji to być może znaczenie tego terminu było nieco inne. Osobą, która możemy uznać za wybitny autorytet naukowy i faktycznie twórcę tego pojęcia, jest L. Pacioli. Publikując swoje dzieło w 1494 roku autor ten faktycznie wprowadził zasadę dualizmu tworząc przez to naukę rachunkowości jako całkowicie swoistą i niezależną od innych nauk, w szczególności matematyki. Tej opinii nie zmienia fakt, że opis rachunkowości jest częścią dzieła opisującego stan wiedzy z zakresu matematyki. Ekonomia, jak wiadomo, jeszcze wtedy nie istniała. Co ten człowiek Renesansu, który jako pierwszy używa tego terminu i opisuje formalny system jego pomiaru, faktycznie myślał, to pewnie z całkowitą pewnością nie stwierdzimy, ale biorąc pod uwagę jego ogromną wiedzę obejmująca faktycznie wszystko co ówczesna wiedza naukowa zawierała należy z należytą rozwagą odczytywać znaczenie tego terminu. (fragment tekstu)

Concept of capital appears in L. Pacioli's paper in XV century, a mathematician who covers all the knowledge of his time long before such a science as economics arose, and bookkeeping were simply an arithmetic applications. Now we can conceive that capital has all features of energy, indispensable for all beings physical and legal as well. Capital is metaphor of energy and it is conceivable now why economists were not able to understand this category. Thermodynamic as theory and concept of entropy, which explains the very nature of energy, was not in existence yet. Theory explains that whenever we are dealing with matter and energy is it biology, economy or the use of natural resources, we must take into account the second law of thermodynamics. Speaking in economics context this law state that energy spontaneously flows from the place of higher concentration to the lower one. This is very source of risk. The conclusion can be drawn that efficient market has to price an entrepreneur with risk premium in order to equalise destructive tendencies being the very feature of reality. Model of capital involves both forces and is a source for income modelling.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Asimow I., (1967), Nauka z lotu ptaka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 2. Bliss J.Ch., (1975), Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: North-Holland Publishing, 1975: p.vii)
 3. Bohm-Bawerk von, E., (1981), The Positive Theory of Capital, London: Macmillan and Co Trans. William A. Smart, Library of Economics and Liberty. 11 January 2003. http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbPTCl.html.
 4. Brealey R., Myers S., 1991, Principles of Corporate Finance. IV ed., McGraw-Hill. N.Y.. p. 131
 5. Cannan E., (1921), Early History of the Term Capital, Quarterly Journal of Economics. Vol. 35
 6. Capra F., (1987), Punkt zwrotny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 7. Chalidze W., (2002), Entropy Demystified: Potential Order. Life and Money, Universal Publishers/uPUBLlSH.com
 8. Dobija D., (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 557, Wydawnictwo AE w Krakowie
 9. Dobija M., (2002), Źródła wartości jednostki pieniądza, [w:] Tarczyński W. (red). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 10. Dobija M.,(2003) Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 2, Cracow University of Economics Publishers, Cracow
 11. Dobija D., Dobija M., (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego. Master of Business Administration, Nr 4(63), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
 12. Fetter A., Frank. A., (1900), Recent Discussion of the Capital Concept, Quarterly Journal of Economics
 13. Fetter A., Frank. A., (1977), Capital. Interest and Rent (Essays in the Theory of Capital. Interest and Distribution), Sheed Andrews and McMeel, Inc., Kansas City
 14. Fisher I., (1906), The Nature of Capital and Income. reprinted 1965, Augustus M. Kelley Publisher, New York
 15. Georgescu-Roegen N., (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge: Harvard University Press
 16. Hawking W.S., (1990), Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa
 17. Hicks J., (1976) Some Questions of Time in Economics, in Tang et al, edit. Evolution, Welfare and Time in Economics: Essays in honor of Nicholas Georgescu-Roegen, Economic Perspectives
 18. Ifrah G., (1990), Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 19. Ijiri Y., (1982), Triple Entry Bookkeeping and Income Momentum, American Accounting Association. No. 18, Sarasota, Florida
 20. Ijiri Y.,{ 1995), Segment Statements and lnformativeness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources, Accounting Horizons, (Vol. 9. no. 3): 55 - 67.
 21. Krehm W., (1999), Introducing the Entropy Concept to Economics, Committee on Monetary and Fconomic Reform, Entropia/Krehm.htm
 22. Lambert F.L., (1997), Why Don't Things Go Wrong More Often? Activation Energies:Maxwell's Angels, Obstacles to Murphy's Law, The Journal of Chemical Education, 74 (8), 947-948.
 23. Lambert F.L., (1999) Shuffled Cards, Messy Desks, and Disorderly Dorm Rooms Examples of Entropy Increase? Nonsense'., The Journal of Chemical Education, 76 (10), 1385 -1387.
 24. Lambert F.L., (2002), Disorder - A Cracked Crutch for Supporting Entropy Discussions The Journal of Chemical Education, 79(2), 187-192.
 25. Lambert F.L., (2002), Entropy Is Simple, Qualitatively, F.L. Lambert, The Journal of Chemical Education, 79 (10), 1241-1246
 26. Lambert F.L. (2003), www.entropysite.com
 27. Marshall A., (1890 ) Principles of Economics, London: Macmillan & Co.
 28. Mazur M., (1976), Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 29. Pais A. (2001), Pan Bóg jest wyrafinowany...Nauka i życie Alberta Ensteina, Prószyski i S-ka, Warszawa
 30. Prigogine I., Stengers I., (1990), Z chaosu ku porządkowi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 31. Saggs H.W., (1983), Wielkość i upadek Babilonii, PIW, Warszawa
 32. Vienneau R. (2001), Frequently Asked Ouestions about The Labor Theory of Value,http://csfcolorado.edu/pkt/pktauthors/Vienneau.Robert/LTV-FAQ.htm
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu