BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sergeev Victor (Higher School of Economics National Research University)
Title
Controlling of Logistic Systems
Controlling systemów logistycznych
Controlling in Logistischen Systemen
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 3, 12 s.
Keyword
Controlling, System logistyczny, Strategiczna Karta Wyników
Controlling, Logistic system, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Przedsiębiorstwa rosyjskie coraz większą uwagę przywiązują do koncepcji i praktycznych aspektów zintegrowanej logistyki oraz łańcucha dostaw, w których to, nie bez podstaw, widzą możliwości poprawy efektywności ekonomicznej działalności swoich firm jak i podwyższenie ich konkurencyjności w dobie coraz to silniejszej ekspansji dużych firm zagranicznych na rynek rosyjski. Stosowanie metod zintegrowanej logistyki powinno być wkomponowane bezwzględnie na etapie planowania strategicznego każdego przedsiębiorstwa, zaś kierownictwo przedsiębiorstwa powinno posiadać instrumenty oceny efektywności tych metod działania na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. W trakcie wykonywania tych zadań istotną rolę odgrywa controlling. (abstrakt oryginalny)

Russian companies have been paying more and more attention to the concepts and practical aspects of integrated logistics and the delivery chain, in which, not without reason, they perceive the possibilities of improving the economic effectiveness of their companies' operations, as well as increasing their competitiveness in view of the growing expansion of big international corporations into the Russian market. Using integrated logistics methods should be incorporated definitely on the stage of strategic planning of each enterprise, and the management board of the enterprise should possess instruments for assessing the effectiveness of the operation methods on the strategic, tactic, as well as operating level. Controlling plays a significant role throughout the execution of those tasks. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu