BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rodawski Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wspomagana komputerowo symulacja procesu sterowania zapasami
Computer Aided Simulation of Inventory Control Process
Computergestützte Prozess-Simulation in der Bestandskontrolle
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 3, 11 s., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Symulacja, Symulacja Monte Carlo, Zarządzanie zapasami, Zapasy
Simulation, Monte Carlo simulation, Inventory management, Inventories
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Sterowanie zapasami stało się skomplikowanym procesem logistycznym, szczególnie w warunkach niewielkiej przewidywalności zmiennych decyzyjnych, takich jak na przykład wielkość i struktura popytu lub czas realizacji zamówienia. W związku z tym, aby udzielić optymalnej lub przynajmniej racjonalnej odpowiedzi na pytania co, kiedy i ile zamówić należy stosować zaawansowane w wielu wypadkach modele ilościowe. Celem artykułu jest prezentacja symulacji komputerowej jako efektywnego i stosunkowo prostego w implementacji narzędzia wspierającego decyzje menedżerów, odpowiedzialnych za proces sterowania zapasami. Zademonstrowano ponadto mało skomplikowany przykład analizy Monte Carlo, przeprowadzony przy użyciu aplikacji Crystal Ball. (abstrakt oryginalny)

Inventory control has become a tricky logistical process, especially due to prevailing randomness of decision variables such as demand quantity and structure or lead time. Hence, to be able to give an optimal or reasonable answer to the vital questions: what, how much and when to order, it is inevitable to use sophisticated quantitative models. The paper aims at presenting computer based simulation, as an effective and relatively easy to implement tool aiding inventory control decisions. Additionally rather simplistic Monte Carlo simulation performed by the means of Crystal Ball software has been demonstrated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mun J., 2004, Applied Risk Management. Moving Beyond Uncertainty In Business, Wiley, New York.
  2. Sarjusz- Wolski Z., 2000, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  3. Savage S., 2000, The flaw of averages, www.stanford.edu/~savage/flaw.
  4. Silver E.A., Pike D.F., Petterson R., 1998, Inventory Mangement and Production Planning and Scheduling, Wiley, New York.
  5. Stasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 1995, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE Wrocław, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu