BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych - case study
An Application of Spare Supplies Management for Warehouse Supplies Optimization Using Classical Methods - Case Study
Einsatz Klassischer Bestandsmanagement-Methoden zur Optimierung von Lagerbeständen Fallbeispiel
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 3, 11 s., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Studium przypadku, Zarządzanie zapasami, Model sterowania zapasami
Case study, Inventory management, Inventory control model
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania poziomów zapasów w sferze zaopatrzenia polega na rozwiązaniu trzech wzajemnie powiązanych ze sobą problemów: - które dobra fizyczne powinny być przedmiotem magazynowania? - w jakiej ilości należy je zamawiać, aby odtworzyć poziom zasobów magazynowych? - kiedy należy składać zamówienie handlowe dostawy w celu uzupełnienia poziomów zapasów magazynowych? Rozwiązanie powyższych problemów prowadzi do określenia poziomu zapasów magazynowych. W przypadku pierwszego z nich należy podjąć decyzję, czy zapasy będą utrzymywane dla wszystkich rodzajów asortymentów czy też magazynowanie będzie miało charakter selektywny, a więc będzie dotyczyło tylko wybranych dóbr. Sformułowanie odpowiedzi na pozostałe dwa pytania pozwala w rezultacie określić poziom zapasów magazynowych. W ostatnich 50 latach powstało wiele różnych rozwiązań problemu optymalnego kształtowania poziomów zapasów w przedsiębiorstwach. Poniżej przedstawiono krótki opis najbardziej znanych. (abstrakt oryginalny)

The decision regarding the shape of the supply levels in the delivery zone depends on the solution of three mutually connected problems: -What physical goods should be stored? -What amount of goods should be ordered to recreate the stored supply levels? -When a trade order should be issued to replenish the supply levels? In the case of the first problem, one should make a decision if supplies should be kept for all sorts of goods or if only selected goods are stored. Solving the remaining two problems allows the stored supply levels to be specified. Many different solutions to the shaping of optimal supply levels in companies were suggested in the last 50 years. We present a short description of the best known ones below. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R. L., 1969, Decyzje optymalne, PWN, Warszawa.
 2. Argelo S. M., 1992, Integral Logistic Structures, McGRAW-HILL Book Company, London.
 3. Bonney M. C., 1992, Trends in inventory management, Int. J. Prod. Econ., Vol. 35, Elsevier.
 4. Carlson J. G., 1987, Just-in-Time in quick time, Proceedings of the 2nd International Conference, London UK. IFS (Publications) Ltd, Bedford UK.
 5. Continuous Replenishment - ECR Best Practices, 1996, Grocery Manufactoring Association.
 6. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley J. C., 2002, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 7. Cyplik P., 2003, Przegląd metod sterowania zapasami, Logistyka, 1.
 8. Cyplik P., 2001, Wykorzystanie metod sterowania zapasami - stadium przypadku, Logistyka, 6, s 6-9.
 9. Cyplik P., 2003, Wykorzystanie prognozowania w procesie produkcji, Logistyka produkcji, Biblioteka logistyka, ILiM, Poznań, s. 149-162.
 10. Fertsch M., 2003a, Logistyka produkcji, Biblioteka logistyka, ILiM, Poznań.
 11. Fertsch M., 2003b, Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka logistyka, ILiM, Poznań.
 12. Forgarty D.W., Balcstone J., Hoffmann T.R., 1991, Production & Inventory Management, South Western Publishing Co. Cincinnati Ohio.
 13. Hałas E., Swarcewicz R., 1996, ECR - Efektywna strategia obsługi klienta, II Międzynarodowa Konferencja "Logistics'96", Warszawa.
 14. Krzyżaniak S., 2005, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka logistyka, ILiM, Poznań.
 15. Materiały szkoleniowe ILiM, 1995, Zarządzanie zapasami, Poznań.
 16. Sarjusz-Wolski Z., 2000, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Sarjusz-Wolski Z., 1998, Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Warszawa.
 18. Terminologia logistyczna, 1995, Słownik angielsko-niemiecko-polski, ILiM, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu