BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barańska Anna (AGH University of Science and Technology, Poland), Michalik Sylwia (AGH University of Science and Technology, Poland)
Title
Variants of Modeling of Dwelling Market Value
Source
Real Estate Management and Valuation, 2014, vol. 22, iss. 3, s. 28-35, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wycena nieruchomości, Wartość nieruchomości, Modelowanie organizacyjne, Wnioskowanie statystyczne
Real estate valuation, Real estate’s value, Organizational modeling, Inferential statistics
Note
summ.
Abstract
The object of this paper is to determine real estate market value on the basis of a multidimensional function model in different variants: A - directly from the model estimated on the basis of a big database, B - from the same model form, but estimated on the basis of a reduced database consisting of dwellings most similar to the estimated one, and C - based on modeled prices corrected by random correction, calculated from random deviations for dwellings most similar to the assessed one. In the framework of statistical inference procedures, the resulting comparison was carried out by parametric significance tests. They were applied to draw conclusions on the analyzed variants.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski Z., 2011, Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości, Podejście porównawcze (Elements of mathematical modelling in real estate valuation, comparative approach), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  2. Barańska A., 2010, Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości (Statistical methods for the analysis and verification of the proposed algorithms in property valuation), Wydawnictwa AGH, Kraków.
  3. Czaja J., Parzych P., 2007, Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny (Market value estimation of real estate in aspect of international valuation standards), Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.
  4. Greń J., 1978, Statystyka matematyczna, modele i zadania (Mathematical statistics, models and tasks), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., 2013, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach (Probability and Mathematical Statistics in tasks), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-5289
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0024
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu