BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sopiński Michał (Uniwersytet Łódzki), Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nieruchomość jako lokata kapitału
The Real Estate Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 73-84, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Lokata kapitałowa, Nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości, Zyski kapitałowe
Financial investment, Capital deposit, Real estate, Investments in real estate, Capital gains
Note
summ.
Abstract
Niejednolitość rynku nieruchomości sprawia, iż inwestorzy decydujący się na zaangażowanie na nim swoich środków mają szerokie spektrum wyboru instrumentów dostosowanych do swoich preferencji. Nie istnieje jeden rynek nieruchomości'. Klasyfikacji można dokonywać biorąc pod uwagę rozmaite kryteria, np. kryterium przedmiotowe-, przestrzenne", rodzaju nabywanych praw' itd. Aktywa nieruchome posiadają szereg zalet, nie są jednakże pozbawione wad. Wśród zalet najczęściej wymienia się możliwość osiągania regularnych dochodów w postaci wnoszonego czynszu oraz dochodów pozaczynszowych. Lokujący w nie inwestorzy mogą liczyć na zyski kapitałowe będące następstwem wzrostu wartości nieruchomości w czasie, powodowanego rzadkością nieruchomości jako dóbr. (fragment tekstu)

The real estate can be used as an investment tool. There are some pro and cons. One of the crucial problems connected with this kind of investment is low level of the real estate market transparency. There is the asymmetry information problem, lack of data and not many transactions. Western real estate markets are better developed and investors can use some special instruments to compare their investment performances. In US, Great Britain, Germany and in other well-developed countries there are some real estate investment indexes allowing assessing and comparing the investment effects.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brett M., Property and Money, A Simple Guide to Commercial Property Investment and Finance, Estates Gazette, London 1997;
 2. Fisher J.D., A Repeat Sales Index for Commercial Real Estate - Using Sold Properties in the NCREIF, Real Estate Finance, Summer 2000;
 3. Fisher J.D., Geltner, D., De-Lagging the NCREIF Index: Transaction Prices and Reverse-Engineering, Real Estate Finance 2000, Nr 1;
 4. Fraser W.D., Principles of Property Investment and Pricing, MacMillan Education Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire 1987;
 5. Geltner D., Using the NCREIF Index to Shed Light on What Really Happened to Asset Market Values in 1998: an Unsmoother's View of the Statistics, Real Estate Finance 1999, Nr l
 6. Geltner D., Ling D., Benchmarks & Index Needs in the US Private Real Estate Investment Industry: Trying lo close the gap, RERI&PREA, 2000;
 7. van Gool P., Weisz R.M., van Wetten P.G.M., Onroerend goed ais belleging, Stenfert Kroese, Culemborg 1993;
 8. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. II, Warszawa 1999;
 9. Quan D.C., Titman S., Do Real Estate Prices and Stock Prices Move Together? An International Analysis, Real Estate Economies, Vol. 27, 2, 1999;
 10. Sirota D., Esentials of Real Estate Investment, Dearborn Financial Publishing, Inc., Chicago. Illinois, 1994;
 11. Sopiński M.: Inwestorzy instytucjonalni na rynkach nieruchomości, rozprawa doktorska. Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu