BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podstawowe rozwiązania stosowane w wycenie opcji rzeczywistych
Basic Approaches to Real Option
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 119-131, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcje rzeczywiste, Wycena opcji
Financial instruments, Real options, Options pricing
Note
summ.
Abstract
Pojęcie opcji rzeczywistych funkcjonuje w literaturze finansów już od 27 lat. Przyjmuje się, że terminu "real options'" użył po raz pierwszy Stewart Myers w 1977 roku w odniesieniu do wyceny inwestycji rzeczowych z możliwościami uczenia się i charakteryzujących się elastycznością działania. Początkowo koncepcja opcji rzeczywistych była rozwijana tylko od strony teoretycznej - w latach 80. ubiegłego wieku pojawiały się pierwsze artykuły analizujące różne przypadki prostych opcji rzeczywistych i metody szacowania ich wartości. W kolejnych latach koncepcja ta zaczęła przyciągać coraz większe zainteresowanie praktyków, a rozważania teoretyczne dotyczyły bardziej złożonych przypadków wyceny opcji rzeczywistych i ewoluowały w spójną teorię opisującą zachowania firm w zmiennym otoczeniu łączącą finanse przedsiębiorstw z zarządzaniem strategicznym. (fragment tekstu)

Three basic approaches of real option valuation are described in the paper: classic, subjective and marketed asset disclaimer. Differences among methods are explained. Option valuation assumptions are analyzed and degree of violation of these assumptions in real option valuation are analyzed. Among three described approaches the most appropriate for Polish environment is MAD being the most cohesive one and less demanding in market data.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N., Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 2. Black F., Scholes M.S., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 1973. 81, s. 637-654.
 3. Borison A., Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes? w: Seventh Annual Real Options Conference, Washington DC, 2003, www.realoptions.org (16.04.2004).
 4. Brenan M.J., Schwartz E.S., Evaluating Natural Resource Investments, Journal of Business, 58(2), 1985, s. 135-157.
 5. Chriss N.A., Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models, McGraw-Hill, 1997.
 6. Copeland T., Antikarov V., Real Options: A Practitioners Guide, Texere, 2001.
 7. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M., Options Pricing: A Simplified Approach, Journal of Financial Economies. 1979, 7, s. 229-263.
 8. Damodaran A., The Dark Side of Valuation:Valuing old tech, new tech and new economy companies, Prentice Hall, 2001.
 9. Damodaran A., http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/optvar.xls, (16.04.2004).
 10. Lander D.M., Pinches G.E., Challenges to the Practical Implementation of Modeling and Valuing Real Options, The Quarterly Review of Economies and Finance, Vol. 38, Special Issue, 1998, s. 537-567.
 11. Luehrman T.A., Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers, Harvard Business Review, July-Aug. 1998, s. 3-15.
 12. Merton R.C., Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economies and Management Science. 1973, Vol. 4, s. 141-183.
 13. Mun J., Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, John Wiley & Sons 2002.
 14. Myers S., Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economies, 5, Nov. 1977, s. 147-75.
 15. Samuelson, Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, Industrial Management Review, Spring 1965, s. 41-49.
 16. Smith J.E., Nau R.F, Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis, Management Science, 41(5), s. 795-816.
 17. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 18. Trigeorgis L., Mason S.P., Valuing Managerial Flexibility, Midland Corporate Finance Journal, 5(1), 1987, s. 14-21.
 19. Trigeorgis L., Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge MA, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu