BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler-Drews Tadeusz (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzędzie analizy i kontroli jego struktury
Taxonomy of Portfolio as a Tool of Analysis and Control of Its Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 111-118, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Metody taksonomiczne, Portfel inwestycyjny, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Taxonomic methods, Investment portfolio, Management of investment portfolio, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Taksonomia portfela inwestycyjnego może być narzędziem wspomagającym proces zarządzania portfelem. Niemożność jednoznacznego określenia charakteru czynników wywołujących zmiany struktury portfela inwestycyjnego jest istotnym ograniczeniem stosowalności tej metody. Wykorzystywanie informacji zawartych w szeregach czasowych powoduję pewną bezwładność informacyjną, co sugeruje, że metoda ta jest bardziej przydatna do analizy i kontroli zarządzania portfelem inwestycyjnym niż do antycypacji ewentualnych jego zachowań. (fragment tekstu)

In this paper one can consider an investment portfolio as a many-dimensional ultrametrical space and on determine a distances between porfolio's elements. Using minimal-spanning tree on obtain subdominant ultrametric of this structure. Above-mentioned procedure can be applyed for the stock-exchange index WIG20. In the result on determine hierarchic graphs of the relation among the different branch companies of this portfolio.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.Engelking (1975) Topologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN
  2. M.Kolupa, J.Plebaniak (2000) Budowa portfela lokat, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa
  3. R.Kulikowski (1986) Zarys teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN
  4. R.N.Mantenga, H.E.Stanley (2001) Ekonofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN
  5. W.Tarczyński (1997) Rynki kapitałowe cz.2, PLACET Warszawa
  6. T. Winkler-Drews (2003) Taksonomia portfela inwestycyjnego, Rynek Terminowy nr 2/03
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu