BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie efektu asymetrii w modelowaniu warunkowej wariancji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Research on Asymmetry in Modeling Conditional Variance on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 403-411, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Asymetria informacji, Dźwignia finansowa, Modelowanie ekonometryczne, Rynek kapitałowy
Information asymmetry, Financial leverage, Econometric modeling, Capital market
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W przypadku modelowania wariancji w szeregach czasowych stóp zwrotu pojawia się czasami potrzeba rozróżnienia pomiędzy odmiennym wpływem pozytywnych i negatywnych szoków. Jeśli zjawisko takie występuje, zastosowanie znajdują modele uwzględniające taką możliwość. Jednym z powodów dla zasadności takiego podejścia w modelowaniu jest postulowany efekt dźwigni. Mechanizm tego efektu jest następujący, jeśli na rynku pojawi się jakakolwiek niekorzystna informacja, powodująca obniżenie ceny akcji, przełoży się to jednocześnie na zmniejszenie wartości kapitału firmy, a tym samym zwiększy relację wielkości zadłużenia do kapitału. To z kolei może spowodować wzrost ryzyka związanego z posiadaniem tych akcji (zwiększając poziom dźwigni) co może zwiększyć oczekiwany poziom wariancji stóp zwrotu dla rozpatrywanego aktywa w przyszłości. Klasyczne modele ARCH i GARCH nie uwzględniają istnienia efektu niesymetrycznego wpływu dobrych i złych informacji na oczekiwany poziom wariancji, narzucając niejako ich symetryczne oddziaływanie. Sprostanie takiemu założeniu może być jednak czasem nierealne. Łatwo jest bowiem wskazać okresy -analizując np. stopy zwrotu na GPW - w których nerwowe reakcje na niekorzystne informacje znajdowały natychmiastowe odbicie w zwiększonej zmienności cen. (fragment tekstu)

It is sometimes necessary to distinguish between the impact of positive and negative shocks on the time varying conditional variance. In case of asymmetric impact, models that capture that effect should be used (for example: EGARCH, AGARCH, TGARCH, N-GARCH, GJR). Carrying tests proposed by Engle and Ng may be useful in deciding whether asymmetry is present and an asymmetric ARCH type model should be used. The proposed test procedure was used in searching for the asymmetries in indexes from Warsaw Stock Exchange, and the results are presented in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 1986.
 2. Engle R.F., Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation, "Econometrica", 50, 1982.
 3. Engle R.F., Ng V.K., Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, "Journal of Finance", Vol. 48, 1993.
 4. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E., On the Relation between Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, "Journal of Finance", Vol. 48, 1993.
 5. Hagerud G.E., Modelling Nordic Stock Returns with Asymmetric GARCH Models, Working Paper Series in Economics and Finance, No. 164, 1997.
 6. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 7. Nelson D., Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, "Econometrica", 59, 1990.
 8. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
 9. Pagan A.R., Schwert G.W., Alternative models for conditional stock volatility, "Journal of Econometrics", 45, 1990.
 10. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001.
 11. Zakoian J. M., Threshold Heteroscedastic Models, "Journal of Economic Dynamics and Control", 18, 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu