BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza współczynników korelacji stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych z uwzględnieniem ich przynależności do stref czasowych
Analysis of Correlation Coefficients Between Quotations of Stocks Belonging to Different Time Zones
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 581-586, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu, Analiza korelacji
Capital market, Stock market indexes, Rate of return, Correlation analysis
Note
summ.
Abstract
Występowanie wzajemnych powiązań różnych części światowego systemu finansowego nie budzi wątpliwości. Fundamentalną przyczyną występowania podobieństw w przebiegach czasowych indeksów giełdowych jest ogólnoświatowa sieć powiązań kapitałowych. Przyczyną o naturze technicznej jest natomiast sieć wymiany informacji. Dzienny rytm notowań giełdowych, w połączeniu z różnicami czasowymi między poszczególnymi giełdami, prowadzi do obrazu fali nastrojów inwestycyjnych obiegającej świat. Powszechnie uważa się, że spadek na giełdzie w Nowym Jorku zwiększa szansę na spadek na giełdzie w Tokio, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia spadku w Europie. W niniejszym artykule pragnę odpowiedzieć na pytanie, czy ten obraz można w prosty sposób ująć ilościowo. Artykuł składa się z następujących części. Najpierw przedstawiona są dane, które zostały użyte w opracowaniu oraz metoda opracowania. Następnie podaję wyniki, a na końcu ich możliwą interpretację i podsumowanie. (fragment tekstu)

An analysis of correlation coefficients between quotations of stocks from different time zones is performed. It is shown that quotation in one time zone influence quotations in the next time zone. A picture of a wave of investors mood propagating between time zones is emergining from the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu, PWN. Warszawa.
  2. Johansen A., Sornette D. (2001). Significance of log-periodicity precursors to financial crashes, Quantitative Finance , zeszyt 4, 452-471.
  3. Kulawik T. (2002). Baza historycznych danych finansowych, http://www.gielda.civ.pl
  4. Zalewska M. (2002). Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego. Rozprawa doktorska, WZ UW Warszawa.
  5. Zalewska M. (2005). Krachy giełdowe jako zjawiska krytyczne, w: Ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w UE na tle zmian globalnych. AE w Katowicach (w trakcie publikacji).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu