BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Taksonomia kontraktów swap a ich wycena i analiza ryzyka
Taxonomy of Swap Contracts and Their Valuation and Risk Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 47-54, rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty pochodne, Kontrakty swap, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Derivatives, Swap contracts, Risk analysis, Risk management
Note
summ.
Abstract
W ostatnich kilkunastu latach na świecie obserwuje się dynamiczny rozwój rynku instrumentów pochodnych, zwłaszcza instrumentów oferowanych na rynkach pozagiełdowych. Obecnie istnieją setki różnego rodzaju instrumentów pochodnych, jednak najbardziej dynamiczny rozwój obserwowany jest w zakresie kontraktów typu swap. Wystarczy zaznaczyć, iż w drugiej połowie 2003 roku 56% światowego obrotu w zakresie pozagiełdowych instrumentów pochodnych to obrót jednym kontraktem - jest to IRS (Interest Rate Swap) -swap na stopę procentową (por. Bank for International Settlements (2004)). W zakresie kontraktów swap obserwuje się również dużą różnorodność. W tym artykule przedstawimy pewien schemat, w ramach którego można analizować dość dużą grupę istniejących, a także hipotetycznie możliwych kontraktów swap. Schemat ten pozwala na konkluzje co do stosowanych modeli wyceny, jak również co do podstawowych czynników ryzyka występujących w tych kontraktach. (fragment tekstu)

The paper contains some synthetic discussion about swap contracts. First of all, a proposal of the classification of these contracts is given. This proposal takes into account six possible types of cash flows, which gives the classification into 13 types of contracts. Then the paper contains the discussion of the valuation of these types of contracts by two basic methods: discounted cash flows and decomposition into forward contracts. Finally, some remarks on the market risk analysis for swap contracts are presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bank for International Settlements (2004), OTC derivatives market activity in the second half of 2003, Basel, dostępne na www.bis.org.
  2. Hull J.C. (2003), Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu