BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych
Thirty Years of Modern Theory of Derivative Instrument Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 55-64, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria ekonomii, Teoria finansów, Instrumenty pochodne, Wycena opcji, Kontrakty forward
Economic theory, Financial theory, Derivatives, Options pricing, Forward contracts
Note
summ.
Abstract
Artykuł może być traktowany jako kolejny w pewnym cyklu, w którym przedstawiam te najważniejsze osiągnięcia teorii finansów. Poprzednie artykuły zawierały przedstawienie osiągnięć Louisa Bachelier (por. Jajuga (2000)) oraz teorii portfela (por. Jajuga (2002)). W tym artykule oprócz przedstawienia kontekstu historycznego oraz idei podstawowego modelu wyceny opcji, dokonam syntetycznego omówienia innych problemów teorii finansów, które są związane z teorią wyceny opcji. Należy zauważyć, iż artykuł dotyczy w zasadzie wyceny opcji, a więc jednej grupy instrumentów pochodnych, zaś tytuł tego artykułu obejmuje wszystkie instrumenty pochodne. Powodem tego jest fakt, iż w zasadzie wszystkie instrumenty pochodne można teoretycznie przedstawić jako złożenie kontraktów terminowych typu forward. Z kolei kontrakt forward (długa pozycja w tym kontrakcie) to złożenie dwóch pozycji: długiej pozycji w opcji cali i krótkiej pozycji w opcji pul. Oznacza to teoretycznie możliwość zastosowania teorii wyceny opcji do wyceny dowolnego instrumentu pochodnego. (fragment tekstu)

The paper presents some remarks on the occasion of the thirtieth anniversary of option Valuation model. First of all, the historical sketch of derivative instruments valuation is presented, including the history of Black-Scholes-Merton model. Then this model is summarized, and the other option valuation models are listed. Finally some applications of option valuation theory in corporate finance are discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bachelier L. (1900), Theorie de la speculation, Annales de l'Ecole Normale Superieure, 17, Paris.
 2. Black F. (1976), The pricing of commodity contracts, Journal of Financial Economics, 3, 167-179.
 3. Black F., Scholes M. (1972), The valuation of option contracts and a test of market efficiency, Journal of Finance, 27. 339-418.
 4. Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities , Journal of Political Economy, 81, 637-654.
 5. Boness A.J. (1964), Elements of a theory of stock option value, Journal of Political Economy, 72, 163-175.
 6. Brace A., Gątarek D., Musiela M. (1997), The market model of interest rate dynamics, Mathematical Finance, 7, 127-155.
 7. Castelli C. (1877), The Theory of options on stocks and shares, Mathieson, London.
 8. Duan J.C. (1995), The GARCH option pricing model, Mathematical Finance, 5, 13-32.
 9. Garman M., Kohlhagen S.W. (1983), Foreign currency option values. Journal of International Money and Finance, 2, 231-237.
 10. Harrison J.M., Kreps D. (1979), Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20, 381-408.
 11. Heath D., Jarrow R., Morton A. (1992), Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, Econometrica, 60, 77-105.
 12. Heston S. (1993). A closed form solutions for options with stochastic volatility with application to bond and currency options, Review of Financial Studies, 6, 327-343.
 13. Hicks I.R. (1939). Value and capital, Clarendon Press, Oxford.
 14. Jajuga K. (2000), Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t.l. 37-48, US, Szczecin.
 15. Jajuga K. (2002), 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t.2, 636-644. Wydawnictwo US, Szczecin.
 16. Keynes J.M. (1930), A treatise on money, Macmillan, London.
 17. Merton R.C. (1969), Lifetime portfolio selection under uncertainty: the continuous-lime case, Review of Economics and Statistics, 51, 245-257.
 18. Merton R.C. (1973), Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, 141-183.
 19. Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal of Finance, 29, 449-470.
 20. Merton R.C. (1976), Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, Journal of Financial Economics, 3, 125-144.
 21. Osborne M.F.M. (1959), Brownian motion in the stock market, Operations Research, 7. 145-173.
 22. Samuelson P. (1965), Rational theory of warrant pricing, Industrial Management Review, 10, 17-46.
 23. Samuelson P., Merton R.C. (1969), A complete model of warrant pricing that maximizes utility, Industrial Management Review, 10, 17-46.
 24. Sprenkle C. (1961), Warrant prices as indications of expectations, Yale Economic Essays, 1. 179-232.
 25. Stoll H. (1969). The relationship between put and call option values, Journal of Finance, 24, 802-824.
 26. Thorp E., Kassouf S. (1967), Beat the market, Random House, New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu