BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia
Modelling of Upper Quantiles of Distribution of Life Expectancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 107-118, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Tablice trwania życia, Statystyka, Demografia
Insurances, Life table, Statistics, Demography
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Około XVII wieku, wraz z organizowaniem zakładów ubezpieczeń na życie umieralność ludności stała się przedmiotem badań statystyki matematycznej. Dzięki temu już od kilku stuleci ubezpieczenia na życie opierają się na ścisłym matematycznym i statystycznym rachunku praw i obowiązków stron umowy ubezpieczeniowej, a składki od dawna oblicza się na podstawie wzorów rachunku prawdopodobieństwa i tablic trwania życia. Tablice trwania życia oraz inne modele demograficzne dotyczące porządku wymierania ludności są zatem jednym z podstawowych narządzi rynku ubezpieczeniowego. Wraz z wydłużeniem się życia ludzkiego coraz ważniejsze staje się dokładniejsze rozpoznanie prawidłowości rządzących umieralnością osób starszych. Wiąże się to z możliwościami modelowania odpowiednich funkcji charakteryzujących wzorzec przeżycia dla tychże osób. Stosowanie modeli opisujących czas trwania życia ludzkiego dla osób starszych prowadzi najczęściej do przeszacowania umieralności, bowiem powyżej pewnego wieku zauważalne jest zwolnienie tempa wzrostu prawdopodobieństwa zgonów. (fragment tekstu)

The goal of the article is a presentation and verification of models of distribution of life expectancy on the level of upper quantiles. The authors tried to verify the hypothesis that increase of probability of death of the elderly people is slower and slower. In order to achieve this, the Coale-Kisker and Weibul models were estimated on the basis of empirical data referring to population of Zachodniopomorskie voivodship in 2000.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bolesławski L., 2001, Trwanie życia w 2000 r., GUS, Warszawa.
  2. Carey J.R., Liedo P., Orozco D., Vaupel J.W., 1992, Slowing of mortality rates at older ages in large medfly kohorts. "Science" 258.
  3. Gazińska M., Mojsiewicz M., 2001, Kilka uwag o intensywności umieralności w mikroregionie, w: Pomiar jakości życia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
  4. Gumbel E.J., 1958, Statistic of Extremes, Columbia Univ. Press, New York.
  5. Kaufmann E., Reiss R.D., Thomas M., 2001, About the Longevity of Humans, w: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhaeuser Verlag, Basel-Boston-Berlin.
  6. Matłoka M., 1997, Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wyższa Szkoła Bankowa. Poznań.
  7. Wilmoth J.R., 1995, Are mortality rates falling at extremely high ages? An investigation based on a model proposed by Coale and Kisker, "Population Studies", vol. 45, nr 2.
  8. Horiuchi S., Wilmoth J.R., 1998, Deceleration in the age pattern of mortality at older ages, "Demography", vol. 35, nr 4.
  9. Szukalski P., 2002, Parametryczne modele wymierania osób sędziwych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3/4
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu