BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
System analizy kapitału pracującego w przedsiębiorstwie
Analysis System of Working Capital in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 147-154, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Przedsiębiorstwo, Finansowanie przedsiębiorstwa, Aktywa, Działalność gospodarcza
Enterprises, Financing enterprises, Assets, Business activity
Note
summ.
Abstract
Intensywny charakter działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wiąże się z jakościowym podejściem w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Powoduje to, że wszelkie działania powinny dokonywać się w oparciu o rozwiązania systemowe. System rozumiany jest jako zespół elementów powiązanych między sobą tak, aby powiązania te miały charakter zwrotny. Wyodrębnione elementy posiadają swoje charakterystyczne cechy, a każdy z nich może stanowić odrębny system badawczy. Analiza finansowa wykorzystująca podejścia systemowe pozwala na bardziej wnikliwą ocenę jadanych wielkości ekonomicznych. Analiza systemowa jest badaniem wspomagającym działanie osób odpowiedzialnych za decyzje gospodarcze. Ma Dna za zadanie określenie pożądanego działania przez rozpoznanie i rozważenie dostępnych wariantów oraz porównanie ich przewidywanych następstw. Dlatego też ocena kapitału pracującego powinna być związana z wytyczeniem etapów poszczególnych badań analitycznych. W niniejszym opracowaniu zaproponowano następujące kierunki badań : 1. określenie istoty kapitału pracującego z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa 2. wskazanie na rolę kapitału pracującego w finansowaniu aktywów ogółem przedsiębiorstwa, 3. przeprowadzenie analizy czynników wpływających na poziom kapitału pracującego. (fragment tekstu)

The idea of intensive management of a company lies in constant search of effective sources of financing. Working capital should play an important role in this financing. Working capital ought to become a basis for the growth of generated capital, and financial affect not divided. As a result it activates the development of a company towards the growth of productivity and remunerative of the engaged fortune and costs. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. (2002). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWE. Warszawa.
  2. Diacogiamis P. (1994). Financial management, Mc. Graw-Hill Book Comapany. London.
  3. Krajewski M. (1999). Wskaźniki oceny stopnia rozwoju przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (nr 10).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu