BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkiewicz Edyta (Politechnika Łódzka), Witkowska Dorota (Politechnika Łódzka)
Title
Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody generowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowym
Evaluation of Effectiveness of Moving Average as a Method of Generation Buy/Sell Signals on Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 167-177, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza techniczna, Decyzje inwestycyjne
Capital market, Technical analysis, Investment decisions
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Analiza techniczna (AT) jest jedną z niewielu dziedzin, co do których istnieją tak rozbieżne opinie praktyków rynku i teoretyków reprezentowanych przez środowisko naukowe. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej nie została ona zaakceptowana w kręgach akademickich, głównie ze względu na brak zaplecza teoretycznego. Początki analizy technicznej sięgają XIX w. (powstanie teorii trendów rynkowych Charlesa Dow'a), a więc o wiele lat wyprzedzają narodziny nowoczesnych finansów. Jednakże głównym powodem sceptycznego nastawienia do tego rodzaju analizy rynku kapitałowego, jest fakt, że jej założenia stoją w sprzeczności z ugruntowaną teoretycznie oraz uznaną przez świat nauki Hipotezą Rynku Efektywnego (HRE). W świetle HRE na rynkach co najmniej efektywnych w formie słabej inwestor stosujący AT nie jest w stanie uzyskać stopy zwrotu wyższej niż rynkowa, ponieważ ceny przyszłe nie mają żadnego związku z cenami w przeszłości. Większość badaczy zajmujących się tym tematem skłania się ku twierdzeniu, że gros rynków jest efektywnych. W latach 60-tych powstało kilka prac, które dowodziły braku przydatności analizy technicznej pod kątem jej zdolności do przewidywania przyszłych zachowań rynku. Najbardziej znane to [Alexander, 1964] oraz [Fama i Blume, 1966]. (fragment tekstu)

The main aim of this paper is to investigate and to evaluate the forecasting ability of simple moving average in the process of investment decision making. The mean returns gained using this technical analysis indicator were compared to the unconditional mean returns. The results of conducted research were considered in terms of Efficient Market Hypothesis. The object of the research is polish stock market index WIG20 during last 10 years.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alexander S.S. (1964), Price movements in speculative markets: Trends or random walks no. 2. Industrial Management Review, V, 25-46.
 2. Bessembinder H., Chan K. (1995). The profitability of technical trading rules in the Asian stock markets. Pacific-Basin Finance Journal 3 (2/3), 257-284.
 3. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. Journal of Finance, 47(5), 1731-1764.
 4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Fama E.F., Blume M.E. (1966), Filter rules and stock market trading. Journal of Business, 39, 226-241.
 6. Gunasekarage A., Power D.M. (2001). The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2, 17-33.
 7. Hudson R., Dempsey M., Keasey K., (1996), A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock prices 1935-1994., Journal of Banking and Finance, 20, 1121-1132.
 8. Isakov D., Hollistein M. (1998). Application of simple technical trading rules to Swiss stock prices: Is it profitable? Working paper, HEC, University of Geneva, Geneva.
 9. Ito A. (1999). Profits on technical trading rules and time-varying expected returns: Evidence from Pacific-Basin equity markets. Pacific-Basin Finance Journal, 7, 283-330.
 10. Kwon K., Kish R.J., (2002), A comparative study of technical trading strategies and return predictability: an extension of Brock, Lakonishok, and LeBaron (1992) using NYSE and NASDAQ indices. Quarterly Review of Economics and Finance, 42, 611-631.
 11. Ratner M., Leal R.P.C. (1999). Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia. Journal of Banking and Finance, 23, 1887-1905.
 12. Sullivan R., Timmermann A., White H., (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. Journal of Finance, 54, 1647-1682,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu