BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce
Diversification of Efficiency of Agriculture in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 20-28, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Efektywność rolnictwa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Benchmarking
Agriculture, Efficiency in agriculture, Data Envelopment Analysis (DEA), Benchmarking
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule metodą DEA określono efektywność rolnictwa w poszczególnych województwach w Polsce w 2012 roku. Zastosowano model Data Envelopment Analysis ukierunkowany na minimalizację nakładów. Do modelu przyjęto jako zmienne: 1 efekt (wartość skupu produktów rolnych) oraz 5 nakładów (powierzchnia UR, liczba pracujących w rolnictwie, zużycie nawozów, liczba ciągników, inwentarz żywy). Efektywnym rolnictwem charakteryzowało się 6 województw. Dla pozostałych województw zgodnie z ideą benchmarkingu zaproponowano zmiany w poziomie nakładów, które mogłyby przyczynić się do poprawy ich efektywności. (abstrakt oryginalny)

The article presents the diversification of agriculture efficiency of Polish voivodeships in 2012 based on Data Envelopment Analysis method. The model features the following variables: 1 effect (value of purchased agricultural products) and 5 inputs (area of agricultural land, number of people employed in agriculture, use of fertilizers, number of tractors, livestock). The analysis gives a possibility to create a ranking of voivodeships. The highest efficiency during the period was achieved by 6 voivodeships.The results point out the reasons of the inefficiency and provide improving directions for the inefficient Decision Making Units (voivodeships). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 30, s. 1078-1092.
 2. Baran J. 2013: Efficiency of the production scale of Polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", 12(2), s. 5-13.
 3. Baran J., Żak J. 2014: Multiple Criteria Evaluation of Transportation Performance for Selected Agribusiness Companies, "Procedia, Social and Behavioral Sciences", vol. 111, s. 320-329.
 4. Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2012: Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2, 35-40.
 5. Błażejczyk-Majka L., Kala R., Maciejewski K. 2011: Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(26), z. 1, s. 28-38.
 6. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes A. 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research", 2(6), s. 429-444.
 7. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell C.J., Battese G. E. 2005: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York.
 8. Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. 2007: Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisheres, New York.
 9. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 1-323.
 10. Debreu G. 1951: The Coefficient of Recourse Utilisation, "Econometrica", no 19(3), July, s. 273-292.
 11. Farrell M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", series A, no. 120(III), s. 253-281.
 12. Guzik B. 2009: Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Helta M., Świtłyk M. 2004: Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista do pomiaru efektywności nawożenia mineralnego w gospodarce całkowitej Polski w latach 1976-2001, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 1015, Wrocław, s. 277-282.
 14. Helta M., Świtłyk M. 2007: Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2005 r., "Roczniki Naukowe SERiA, t. 93, z. 2, s. 80-87.
 15. Helta M., Świtłyk M. 2008: Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 95, z. 1, s. 142-149.
 16. Helta M., Świtłyk M. 2009: Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2006 r., "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 96, z. 1, s. 60-67.
 17. Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z. 1994: Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, "The American Economic Review", vol. 84, no. 1, s. 66-83.
 18. Jarzębowski S. 2010: Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 97, z. 4, s. 78-85.
 19. Kulawik J. (red.) 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku ZWRSP, IERiGŻ, Warszawa, s. 142-154.
 20. Kuszewski T., Sielska A. 2012: Efektywność sektora rolnego w województwach przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", 3 (247), s. 19-42.
 21. Prochorowicz J., Rusielik R. 2007: Relative efficiency of oilseed crops production in the selected farms in Europe and the world in 2005, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", 6(4), s. 57-62.
 22. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa.
 23. Rusielik R., Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności rolnictwa w Polsce, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, (196), Oeconomica", 36, s. 179-190.
 24. Rusielik R., Świtłyk M. 2009: Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 96, z. 3, s. 20-27.
 25. Świtłyk M. 2011: Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4, s. 59-75.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu