BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłobędzki Paweł (Akademia Morska w Gdyni), Nowak Sabina (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Sektorowe współczynniki beta na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003
Industry Beta Risk at The Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 189-199, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Analiza sektorowa, Współczynnik Beta, Model wyceny aktywów kapitałowych, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Model GARCH
Sectorial analysis, Beta factor, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Investment risk, Financial investment, GARCH model
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone [w pracy] badanie wykazało różnicowanie się ryzyka sektorowego na giełdzie w Warszawie, spowodowane wprowadzeniem nowego systemu zawierania transakcji WARSET oraz zakończeniem negocjacji akcesyjnych do UE w Kopenhadze. W analizowanym okresie ryzyko to w sektorach Budownictwo i Spożywczym było mniejsze od ryzyka rynkowego, w sektorach Informatyka i Telekomunikacja - większe, a w sektorze Banki - zbliżyło się do ryzyka rynkowego. Zmienność ryzyka sektorowego najlepiej odzwierciedlał model rynkowy, w którym założono, że rozkład składnika losowego jest rozkładem t-Studenta i daje się opisać modelem typu GARCH.(fragment tekstu)

In the paper the results of investigation into industry beta risk at the Warsaw Stock Exchange are reported. The conclusions are drawn upon the market model with qualitative variables allowing for the alpha and beta changes in time caused by the introduction of the new trading system WARSET, the September 11, 2001 attack on the World Trade Center in New York, and the Copenhagen Summit at which Poland's accession into the European Union was decided. The main findings are that the changes in beta risk in all industries are due to the introduction of WARSET and the decision reached in Copenhagen. The model in which Student's t-distribution of the random error was assumed and the GARCH(0,s) effects were allowed (0
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollerslev T. (1990). Modelling the coherence in short run nominal exchange rates: A multivariate generalised ARCH model. Review of Economics and Statistics. t. 72, s. 498-505.
 2. Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B. (1994). ARCH models [w:] Engle R.F., McFadden D., Handbook of Econometrics. t. IV, North-Holland. Amsterdam, s. 2959-3038.
 3. Bołt T.W., Miłobędzki P. (1993), Stabilność w czasie parametrów beta w modelu pojedynczego indeksu. Referat przedstawiony na konferencji ,"Dynamiczne modele ekonometryczne". Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek, wrzesień.
 4. Bos T., Newbold P. (1984). An empirical investigation of the possibility of stochastic systematic risk in the market mode. Journal of Business, l. 57, s. 35-41.
 5. Brooks R.D., Faff R.W., McKenzie M.D. (1998). Time-varying beta risk of Australian industry portfolios: A comparison of modeling techniques. Australian Journal of Management, t. 23. s. 1-22.
 6. Campbell J.Y., Lo A.W., McKinlay A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. Princeton.
 7. Chen N.F. (1991). Financial investment opportunities and the macroeconomy. Journal of Finance. t. 46. s. 529-554.
 8. Chen S.N. (1982). An examination of risk-return relationship in bull and hear markets using time-varying security betas. Journal of Financial and Quantitative Analysis, t. 17, s. 265-286.
 9. Collins D.W., Ledolter J., Rayburn J. (1987). Some further evidence on the stochastic properties of systematic risk. Journal of Business, t. 60, s. 425-448.
 10. Davies R., Thompson J. (2003). UK Industry Beta Risk. Referat przedstawiony na 33rd Euro Working Group on Financial Modelling, International University of Monaco, Monte Carlo. listopad.
 11. Elton E.J., Gruber M.J. (1995). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons. New York.
 12. Fabozzi F.J., Francis J.C. (1978). Beta as a random coefficient. Journal of Financial and Quantitative Analysis, t. 13, s. 101-115.
 13. Fama E., French K. (1989). Business conditions, expected returns on stocks and bonds. Journal of Financial Fconomics, t. 25, s. 23-49.
 14. Ferson W., Harvey C. (1991). The variation of economic risk premiums. Journal of Political Economy, t. 99. s. 385-415.
 15. French K.R., Schwert G.W., Stambaugh R.F. (1984). Expected stock returns and stability. Journal of Financial Economics, t. 19, s. 3-30.
 16. Pesaran M.H., Timmermann A. (1992). A Simple Nonparametric Test of Predictive Performance. Journal of Business and Economic Statistics, t. 10, s. 461-465.
 17. Saunder S. (1980). Stationarity of market risk: Random coefficients tests for individual stocks. Journal of Finance. t. 35. s. 883-896.
 18. Schwert G.W., Seguin P.J. (1990). Heteroscedasticity in stock returns. Journal of Finance. t. 4. s. 1129-1155.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu