BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Równanie Hicksa a model CAPM
The Hicks Model and CAPM
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 215-225, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria portfelowa Markowitza, Model wyceny aktywów kapitałowych, Inwestycje finansowe, Zarządzanie ryzykiem
Markowitz portfolio theory, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Financial investment, Risk management
Note
summ.
Abstract
Fundament nowoczesnej teorii portfelowej pochodzi od Markowitza [4]. We wspomnianej pracy portfel inwestycyjny został przedstawiony jako kombinacja liniowa zmiennych losowych. Pojawienie się czynnika probabilistycznego w formalnym modelu portfela było i nadal jest uzasadniane koniecznością uwzględnienia nieuchronnej niepewności składającej się na naszą wiedzę o przyszłych stanach rynku finansowego i jego otoczenia. Z drugiej strony probabilistyczne modele niepewności są niezbędne do oszacowania ryzyka inwestora. Należy wspomnieć tutaj o konkurencyjnej propozycji pełnego opisu skomplikowanej ewolucji stanów rynku finansowego przy pomocy teorii chaosu. W chwili obecnej jest to jednak raczej zastosowanie uniwersalnej teorii chaosu do opisu rynków finansowych. Uogólniając, poza deterministyczne teorie są konieczne do pełnego opisu właściwości portfela inwestycyjnego. Ta słuszna teza skłania na wstępie do poszukania usprawiedliwienia wyboru modeli deterministycznych portfeli finansowych jako przedmiotu tej pracy.(fragment tekstu)

There is given a deterministic model of portfolio theory. Substitution of CAPM by The Hicks Model is shown. Author says: financial market with stochastic risk may be analyzed by means of deterministic tools.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bierwag G.O., Corrado Ch.J., Kaufman G.G., Computing Durations for bond portfolios,Journal of Portfolio Management, Fall 1990,s.51-55.
  2. Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, PWN, Warszawa 1999
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN Warszawa 1999.
  4. Markowitz H.S.M., Portfolio selection, Journal of Finance, December 1952.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu