BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD
Effectiveness Analysis of the Investments of Open Pension Funds (OPF)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 227-235, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Inwestycje finansowe, Efektywność inwestycji, Dominacja stochastyczna
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Financial investment, Efficiency of investment, Stochastic dominance
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie na zastosowanie kryteriów inwestycyjnych do analizy efektywności funduszy inwestycyjnych. Przedstawione kryterium należy do grupy nieklasycznych, wiąże wybory inwestorów z teorią użyteczności oraz podejściem inwestorów do ryzyka, które zmienia się wraz z posiadanym kapitałem. Przedstawione wyniki wskazują na dyskryminacyjny charakter omówionego kryterium: zbiory efektywny i nieefektywny są nieliczne. Niewiele jest funduszy, których wysokie stopy zwrotu mają wysokie prawdopodobieństwa, ale też niewiele jest też takich funduszy, których małe dodatnie stopy zwrotu mają wysokie prawdopodobieństwa. W przedstawionej klasyfikacji nie wyróżniono funduszy, które przynosiły straty (ujemne stopy zwrotu), dla takich sytuacji wykorzystujmy odwrotne dominacje stochastyczne. Podstawy teoretyczne dla odwrotnych dominacji stochastycznych stanowi założenie o skłonności inwestorów do ryzyka [5,6], które w przypadku funduszy OFE nie może być przyjęte. (fragment tekstu)

The Open Pension Funds (OPF) is the portfolio of financial instruments. The common investor have to chose one of the Open Pension Funds, has aversion to risk and takes long term investment. We than have done all assumption of utility theory and we can make analysis using stochastic dominance criterion. The purpose of this research study is to conduct an investigation of the efficacy of stochastic dominance theory in deducting an efficient subset of Open Pension Funds (OPF) from population. Four time periods were considered: 2000, 2000-2001, 2000-2002 and 2000-2003.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hadar J., Russel W.K. (1969). Rules for Ordering Uncertain Prospects. American Economic Review. 59, 25-34.
  2. Markowitz M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7, 77- 91.
  3. Sharpe W. (1964). Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, Journal of Finance. 19, 425-442.
  4. Trzpiot G. (2003). Analiza portfelowa z wykorzystaniem metody momentów i dominacji stochastycznych - podejście kwantylowe. Prace Naukowe AE Wrocław, 990, 216 - 224.
  5. Trzpiot G. (2003). Dominacje stochastyczne a teoria mierzalnych funkcji użyteczności, Prace Naukowe AE Wrocław, 988, 361 - 369.
  6. Trzpiot G. (2003). Odwrotne dominacje stochastyczne a teoria mierzalnych funkcji użyteczności. Studia Ekonomiczne AE Katowice, 29, 151 -159.
  7. Trzpiot G., Zaraś K. (1999). Algorytm wyznaczania dominacji stochastycznych stopnia trzeciego. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 75-85.
  8. Whitmore G.A. (1970) Third Degree Stochastic Dominance. American Economic Review 60.457-459.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu