BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka dywidendowa a wartość spółki
Dividend Policy and the Value of a Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 247-255, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Polityka dywidend, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Dywidenda, Spółki giełdowe
Dividend policy, Enterprise valuation, Enterprise value, Dividend, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Sytuacja, w której spółka wypłaca cały zysk w postaci dywidend, jest raczej nietypowa. Warto więc przyjrzeć się przypadkowi, kiedy firma zatrzymuje część wypracowanych zysków. Teoretycy finansów zajmują dwa wyraźnie spolaryzowane stanowiska nie tylko w kwestiach związanych z oceną zależności między poziomem "lewarowania" a kosztem kapitału, ale także w odniesieniu do oceny wpływu polityki dywidendowej na wycenę przedsiębiorstwa. Przedstawiciele pierwszej grupy głoszą tezę o niezależności wartości firmy od polityki dywidendowej. W drugiej znajdują się zwolennicy twierdzenia o występowaniu takiej zależności.(fragment tekstu)

The Miller-Modigliani "irrelevance" preposition (published in 1961) says that in a world without taxes, transaction costs, or other market "imperfections", a company's dividend policy should have no effect on its market value. The conclusions of Miller and Modigliani presented a strong challenge to the conventional wisdom of the time. Then it was almost universally accepted, by finance theorists and corporate managers alike, that investors preferred dividends to capital gains, and that companies could increase or, at least, "support" the market value of their shares by choosing a generous dividend policy. After forty years of academic discussion, the dividend news is that academic researchers have been unable to isolate the effect of corporate dividend policy on the equity's value. There is no clear way in which a company could use its dividend policy to influence the value of its shares. To date the "dividend controversy" has not been resolved.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arditti F., Levy H., Sarnat M., Taxes, Uncertainty and Optimal Dividend Policy. "Financial Management" 1977, Spring
 2. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance. Fourth Edit, McGraw-Hill, New York 1991
 3. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997, tom 2
 4. Gordon M.J., The Investment Financing and Valuation of the Corporation, Irwin, Burr Ridge 1962
 5. Hess P., The Dividend Debate: 20 Years of Discussion. In: The Revolution in Corporate Finance. Ed., J.M. Stern, D.H. Chew, Jr. Blackwell, Cambridge (USA) 1995
 6. Miller H.M., Modigliani F., Dividend Policy, Growth, and Valuation of Shares. "The Journal of Business" 1961, 34, No 4, October
 7. Myers R.A., Does Dividend Policy Matter? In: The Revolution in Corporate Finance, Ed., J.M. Stern, D.H. Chew, Jr. Blackwell, Cambridge (USA) 1995
 8. Rozeff M., How Companies Set Their Dividend-Payout Ratios, In: The Revolution in Corporate Finance, Ed., J.M. Stern, D.H. Chew, Jr. Blackwell, Cambridge (USA) 1995
 9. Standard & Poors's 500 Guide. 1994 Edition.
 10. Weslon J.F., Copeland T.E., Managerial Finance. Ninth Edit, The Dryden Press, Forth Worth 1992
 11. Zarzecki D.; Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw, Interbook, Szczecin 1997
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu