BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełła Greta Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
O chłopcu, który przez całe życie próbował tłumaczyć język szkockich grobów : Edgara Allana Poego wyparcie się Szkocji
About a Boy Who All Is Life Tried to Explain the Language of Scottish Graves : Edgar Allan Poes Denial of Scotland
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 53-63, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Biografie, Psychologia, Kształtowanie postawy twórczej, Psychologia człowieka
Biography, Psychology, Developing creative attitude, Human psychology
Note
streszcz., summ.
Poe Edgar Allan
Abstract
Artykuł jest rezultatem kwerend przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, dotyczy prób tłumaczeń języka, który usłyszał sześcioletni Poe w Szkocji. Dla ilustracji, dokumentacji oraz analizy wybrane zostały między innymi fragmenty utworów Poego dotyczące wydarzeń w roku 1815. Hipoteza obecna w tytule implikuje zasadność odwołania do freudowskiej psychoanalizy. Jest to pierwszy polski esej o pobycie amerykańskiego twórcy w Szkocji, a zarazem dłuższy tekst poświęcony pomijanym przez biografów szczegółom z życia Poego. W tym artykule zostanie omówiony wpływ Szkocji na wyobraźnię i duchowość Edgara Allana Poego. Poeta spędził pięć lat poza Ameryką. Jednak czas jego pobytu w Szkocji wydaje się tylko krótkim epizodem w tamtym okresie. Wzmianki o pobycie Poego w Szkocji pojawiają się niekiedy, jako marginalne adnotacje, ale nie mają wpływu na formowanie opinii o nim, czy interpretacje jego twórczości. W niniejszym artykule sumuję adekwatne ustalenia szkockiego historyka Billyego Kerra oraz Franka Beattiego, Jima McBetha i Marka Strachana oraz dodaję własne spostrzeżenia i analizy. Poe był znany jako odważny człowiek, jednak poszukując głębiej i uważniej, można dotrzeć do informacji, że nie był mu obcy strach, tak jak wszystkim dzieciom w wieku sześciu lat. Ale gdzie Poe ukrył lęk? Kto się bał spacerując pomiędzy szkockimi grobami: Poe czy jego wymyślony przyjaciel William Wilson? Dziewiętnasty wiek był przepełniony podobnymi do tych szkockich wstrząsającymi, historycznymi, zdarzeniami. Dlatego można spekulować, że cmentarz dla sześcioletniego chłopca mógł być miejscem, gdzie nauczył się nie tylko pisać. W tym artykule będę starała się udowodnić, że mały pupilek, który chciał zachować sny o "dumie i mocy" nie miał innego wyjścia jak ukryć traumatyczne wydarzenia głęboko w podświadomości. Wiadomo jednak, że nic nie może być ukryte na zawsze, więc wykażę, jak wspomnienia, fantazmy i sny potrafią przedrzeć się przez bramę labiryntu podświadomości, dostając się do realnego życia w zakodowanych formach. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the influence of Scotland on Edgar Allan Poe. The Poet spent five years outside America. The time he spent in Scotland was just a short episode in this period and is often not included in biographies. It can be found, though, as a short annotation, but never taken seriously in interpretations of Poe's interests, work and life. In this article I summarise an investigation conducted by a Scottish historian and other researchers as such Frank Beattie, Mark Strachan and Jim McBeth. I also include my analysis. Poe was known as a brave and independent man. Searching deeper in his biographies, it can be found that for Poe fear was familiar like for other children. Where Poe hid his fear? Who was afraid of walking among Scottish graves: Poe or maybe his imaginary friend, William Wilson? I've decided to do this research and show that people should not exclude unusual circumstances that were experienced by Poe in Scotland when they form their opinions about him. The Nineteenth century was filled with events similar to those Scottish incidents. Poes classroom was a graveyard, where he was sent to copy from the gravestones within, but at the tender age of just 6 years old, it was not just writing that he learned there. This information cannot be left behind. In this article I will try to prove that there was no other option - for the 'little pet' who wanted to save his dreams about "pride and power" - how to hide only the things he saw as unacceptable circumstances deep inside preconsciousness. As we know, nothing can be hidden forever; so this article shows how his memories, phantasms and dreams were breaking through the gate of the labyrinth of subconsciousness, and in to real life through being encoded in his work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beattie F., Tell-Tale signs of Poe, [w:] Proud Kilmarnock. Stories of a town, Glasgow 2002.
 2. Bloomfield S.C., The Everything. Guide to Edgar Allan Poe, Avon, Massachusetts 2007.
 3. Chertok L., de Saussure R., Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda, tłum. A. Kowaliszyn, Warszawa 1988.
 4. Freud Z., O marzeniu sennym, tłum. B. Rank, red. P. Kitrasiewicz, Warszawa 2012.
 5. Gracie J., The hidden places of Scotland, Aldermaston 2004.
 6. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010.
 7. McBeth J., Graveyard that gave birth to a literary legend, "Daily Mail", 14 April 2012, s. 44-45.
 8. Poe E.A., The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, London 1982.
 9. Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1975.
 10. Strachan M., Edgar Allan Poe in Ayrshire, "Scottish book collector" 2002, nr 7, s. 6.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amier%C4%87_Edgara_Allana_Poego
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Torranyard
 13. http://poeinscotland.com/id3.html
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu