BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pozycja polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac kongresów Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych
Participation of the Polish Agricultural Economists in the Congresses of the European Association of Agricultural Economists
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 128-145, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Badania naukowe, Prace naukowo-badawcze
Economic theory, Scientific research, Scientific-research work
Company
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistwó Rolnych (ESER)
Abstract
Celem badań jest określenie pozycji naukowej polskiej ekonomii rolnej na tle dorobku europejskiej myśli ekonomicznej w zakresie gospodarki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Do szczegółowych celów zaliczono zbadanie zmian struktury problemowej i sesyjnej obrad, a także określenie roli polskiej ekonomii rolnej na tle dorobku europejskiego i światowego. Badaniom została poddana twórczość naukowa uczestników kongresów ESER (uniwersytetów i krajów), z których prace wniesiono na te zjazdy naukowe. Analizy dotyczą ostatnich 5 kongresów, obradujących w: Warszawie, Saragossie, Kopenhadze, Gandawie oraz w Zurychu. Okres badań obejmuje więc 15 lat, co pozwala określić tendencje rozwojowe ekonomii rolnej w Europie i w Polsce. Przedmiotem badań była intensywność publikacyjna autorów, struktura sesyjna, problemowa i narodowa obrad, w tym prac wniesionych przez ekonomistów polskich. Zbadano strukturę prac według miejsca powstawania (kraj, zagranica), zakres współpracy z uniwersytetami zagranicznymi, a także rolę ekonomistów polskich w kierowaniu obradami.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Change and Uncertainty. General Information. Congress Programme. XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists. Zurych, Switzerland, ETH Zurych, August 30 - Sept. 2,2011.
 2. European Agriculture Facing the 21s1 Century in Global Context. IXth Congress of European Association of Agricultural Economists. Programme. Warsaw, Poland, August 24-28. 1999.
 3. Exploring Diversity in the European Agri-Food System. Xth Congress of European Association of Agricultural Economists (EAAE). Programme. Zaragoza, Spain, 28-31 August 2001.
 4. Gruszecka H.: Analiza porównawcza serii "Acta Scientiarium Polonorum" w okresie 2002-2010. Acta Scientiarium Polonorum, Oeconomia 11(3), 2012.
 5. Hanf C.H.: Agricultural economics in Europe: A survey of views of agricultural economists in Europe. European Review of Agricultural Economics, vol. 24, Issue 3-4, 1997; doi: 10.1093/erae/24.3-4.565.
 6. Kaatz J.S., Martin B.R.: What is research collaboration. Research Policy, vol. 26, 1997.
 7. Osiewalska A.: Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, maszynopis.
 8. Ossowscy M. i S.: Nauka o nauce. Nauka Polska, nr 25, 1935.
 9. Paszkowski S.: Potencjał naukowy uniwersytetów w obszarze ekonomii rolnej w świetle prac XIII Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Zurychu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (331), 2012.
 10. Paszkowski S.: Znaczenie polskiej ekonomii na tle prezentacji XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. JARD, 2014, w druku.
 11. People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. XII"1 Congress of European Association of Agricultural Economists. EAAE 2008 Congress. Ghent, Belgium, August 26-29,2008.
 12. Piech K.: Cytowanym być... - o pomiarach dorobku naukowego ekonomistów SGH cd. Cz. I. Gazeta SGH, nr 9/12 (286), wrzesień 2012, Warszawa.
 13. Skalska-Zlat M.: Bibliometria-pojęcia,metody,kierunki badań. Roczniki Biblioteczne, nr 32:2, 1988.
 14. The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System. XIth Congress of European Association of Agricultural Economists. Programme (as of July 31,2005) of Copenhagen, Denmark, 23-27 August 2005.
 15. Wilkin J.: Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych w Polsce w latach 1994-2003 - Próba oceny. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 5, 2005.
 16. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A.: Produkrtytwność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza. Sprawne Państwo. Program Ernst and Young, Warszawa 2010.
 17. Woś A.: Rolnictwo wobec narastającego kryzysu. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 18. Wróblewski A.K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka, nr 2, 2005.
 19. Zawojska A.: Przegląd tematyczny oraz ocean bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 3/4,2008.
 20. Znaniecki F.: Przedmiot i zadania nauk o wiedzy. Nauka Polska, nr 5, 1925.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu