BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernat Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczycieli
The Investments of Insurance Institutions in Poland in Context of the Insurers' Proprietary Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 285-294, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Inwestycje kapitałowe, Struktura własnościowa
Insurances, Insurance company, Capital investments, Ownership structure
Note
summ.
Abstract
Działalność towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce jak i na świecie związana jest z dokonywaniem inwestycji finansowych w różne instrumenty finansowe. Jest to związane z podstawowym zakresem działania ubezpieczycieli oraz finansową formą ich produktu. Ubezpieczyciele muszą przy tym zagwarantować wysoki zwrot z inwestycji przy niskim poziomie ryzyka. Przychody towarzystw ubezpieczeniowych związane z działalnością lokacyjną wpływają w tym przypadku zarówno na poziom zysków jak i stabilność działalności podmiotów. Efektem może być zwiększanie się siły rynkowej podmiotów a więc stopnia ich konkurencji. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z lokatami towarzystw ubezpieczeniowych. Obszarem badawczym jest rynek ubezpieczeń w Polsce. Głównym problemem badawczym jest pytanie czy w zależności od źródeł pochodzenia kapitałów własnych ubezpieczyciela (krajowe i zagraniczne), istnieją różnice w zakresie lokowania i jego efektywności. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wyciągnięcie wniosków co do rentowności lokat w kontekście pochodzenia źródeł finansowania działalności ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

The main objective of article connected with investments of insurance companies. The main research question is if there is difference in investing range and his efficiency between insurers companies, dependence from sources of capitals origin: national and foreign. Polish insurance market is the research area. The results of audits prove, that the made by Polish and foreign insurers investments differ. Better results gain companies with foreign capital. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borda M. (2002), Decyzje inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie, w: Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, red. Tarczyński W., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Jajuga K. (2000), Ryzyko ubezpieczyciela związane z zarządzaniem lokatami kapitałowymi, w: Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. Ronka-Chmielowiec W., Wydawnictwo AE w Wrocławiu, Wrocław.
  3. Łańcucki J. (1996), Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa.
  4. Monkiewicz J. (2000), Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa .
  5. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., (1999), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
  6. Ronka-Chmielowiec W. (2000), Rynek ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. Ronka-Chmielowiec W., Wydawnictwo AE w Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu