BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijak Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Mandela Maja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Klik Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Matryba Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kapitał obarczony ryzykiem (RBC) jako miara wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II działających w Polsce
Risk Based Capital (RBC) as The Solvency Measure of Non-Life Insurers Operating in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 295-306, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Kapitał, Wypłacalność, Nadzór ubezpieczeniowy
Insurances, Insurance company, Capital, Financial solvency, Insurance supervision
Note
summ.
Abstract
Standardy określania wypłacalności instytucji finansowych w oparciu o koncepcję kapitału obarczonego ryzykiem zostały wprowadzone po raz pierwszy w 1988 roku. Opracowały je kraje z grupy GIO w odniesieniu do banków operujących w skali międzynarodowej. . System monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń bazujący na koncepcji kapitału obarczonego ryzykiem (Risk Based Capital - RBC) wprowadzono w USA w połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku 1 od tego czasu podobne systemy zostały wdrożone w wielu krajach świata. Modele RBC wykorzystywane są również przez wiele agencji ratingowych oceniających siłę finansową zakładów ubezpieczeń. W pracach nad modyfikacją systemu monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej model RBC traktowany jest jako alternatywny w stosunku do modelu marginesu wypłacalności obowiązującego w krajach UE w odniesieniu do ubezpieczeń nie na życie od 1973 roku. Celem pracy jest zbadanie możliwości wprowadzenia kategorii kapitału obarczonego ryzykiem (RBC) jako miary zagrożenia niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń, w przypadku, gdy dostępne są jedynie dane publiczne na temat działalności danego zakładu. (fragment tekstu)

This paper presents the application of Risk-Based Capital Model (RBC) for monitoring insolvency risk of non - life insurance companies. The model is an alternative for a solvency margin model widely used in EU countries. The basis for analysis is the public - access data from insurer's financial statements for the years 1995 - 2001. The proposed taxonomy of risk and risk measures are determined by the specifics of the analyzed data. The main task of the model is to determine the additional capital requirement resulting from the hypothetical exposures related to the risk profile of the particular insurer. Basing on the sample results obtained from the model the authors comment on the solvency of insurers and evaluate the capability of identifying insolvency endangered insurers by the two alternative models: RBC and solvency margin. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bałamut T. (2002). Metody estymacji Value at Risk. Materiały i Studia, Zeszyt nr 147, NBP, Warszawa.
  2. Bijak W., Klik M., Mandela M., Matryba A. (2003). Kapitał obarczony ryzykiem jako miara wypłacalności zakładu ubezpieczeń. Badanie pilotażowe na podstawie danych publicznych. Prace Instytutu Ekonometrii SGH. Badanie własne 03/E/0012/03 (maszynopis powielony). Warszawa.
  3. Butsic R.P. (1994). Solvency Measurement for Property-Liability Risked-Based Capital Applications. The Journal of Risk and Insurance 61(4): 656-690.
  4. OECD (2003). Assessing the Solvency of Insurance Companies. Policy Issues in Insurance No. 4.
  5. PUNU (2001). Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego.
  6. Ryan J.P., Archer-Lock P.R., Czernuszewicz A.J., Gillott N.R., Hinton P.H., Iberson D., Malde S.A., Paul D., Shah N., (2001). Financial Condition Assessment, Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries. Presented to the Institute of Actuaries, March 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu