BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Title
System opłat a efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych
Fare System and Effectiveness of Savings in Open Pension Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 327-338, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze emerytalne, Inwestycje finansowe, Ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension funds, Financial investment, Social insurance, Open Pension Funds (OPF)
Note
summ.
Abstract
Szczególny status powszechnych towarzystw emerytalnych wynika z tego, że są to instytucje zaufania publicznego. Zarządzają one otwartymi funduszami emerytalnymi, do których przynależność jest obowiązkowa dla milionów ubezpieczonych. Ubezpieczeni powierzają swoje środki finansowe wybranemu funduszowi emerytalnemu, który zarządza tym kapitałem inwestując go na rynku finansowym. Towarzystwo emerytalne za prowadzoną działalność pobiera opłaty od członków funduszy emerytalnych. Z założenia przyszła emerytura uczestnika programu emerytalnego pochodzi z jego składek gromadzonych i pomnażanych przez cały okres jego aktywności zawodowej. W tym kontekście przedmiotem szczególnego zainteresowania członków funduszy emerytalnych jest poziom zakumulowanego kapitału emerytalnego po uwzględnieniu opłat. Celem publikacji jest przedstawienie struktury opłat i analiza wpływu tych opłat na efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych w Polsce. (fragment tekstu)

The paper presents some remarks on the system of pension funds in Poland. The problem of fare system is discussed. Soome concluding remarks on the future of those funds are presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w latach 2000-2002, KNUiFE, Warszawa 2003.
  2. Ostrowska K., OFE myślą o zmianie limitów. Rzeczpospolita 16.04.2004.
  3. Projekcja sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 2003-2040,UNFE, Warszawa 2002.
  4. Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 sierpnia 2003 r (Dz. U. z dnia 30 września 2003 r.).
  5. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
  6. www.mgpips.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu