BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doman Ryszard (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej
Dynamics of Correlations Between Capital Markets of Central European Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 351-361, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Korelacja, Model GARCH, Efekt zarażania
Capital market, Correlation, GARCH model, Contagion effect
Note
summ.
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku gospodarki rynków wschodzących doświadczyły szeregu kryzysów, które zaczynały się od wydarzeń w konkretnym kraju a następnie szybko rozprzestrzeniały się do innych państw i regionów. Zjawisko to często określa się mianem efektu zarażania (ang. contagion), chociaż wśród ekonomistów nie ma zgody co do tego, czym w istocie jest zarażanie i jak powinno być zdefiniowane. Według niektórych ekonomistów konieczne jest określenie, w jaki sposób kryzysowe zaburzenie rozprzestrzenia się na inne kraje, i przyjęcie, że o efekcie zarażania można mówić jedynie w przypadku występowania specyficznych mechanizmów tego rozprzestrzeniania. Definicja efektu zarażania wprowadzona przez Forbes i Rigobona [7], [8], określa to zjawisko jako istotny wzrost poziomu powiązań międzyrynkowych następujących po wstrząsie gospodarki, który miał miejsce w jakimś kraju. Zatem zgodnie z tą definicją, nie można mówić o efekcie zarażania w sytuacji dwóch rynków, które wykazują wysoki stopień zgodnych zmian zarówno w okresie stabilnym, jak i w okresie kryzysu. Przytoczona powyżej definicja jest stosunkowo wąska, ale jej zaletą jest to, iż pozwala badać bezpośrednio, czy zarażanie ma miejsce. (fragment tekstu)

The paper investigates time varying correlations between the returns of main stock indices of Poland, Czech Republic and Hungary. The correlations are estimated by means of Engle's multivariate GARCH model called the dynamic conditional correlation (DCC) model. The results prove that during the considered period January 1995 - February 2004 the correlations between the index returns markedly varied with time but always were significantly positive.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baba Y., Engle R.F., Kraft D.F., Kroner K.F. (1991). Multivariate simultaneous generalized ARCH, nieopublikowany manuskrypt, Department of Economics, University of California, San Diego.
  2. Bollerslev T. (1990). Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate Generalized ARCH model, Review of Economics and Statistics 72, 498-505.
  3. Bollerslev T., Engle R.F., Wooldridge .I.M. (1988). A capital asset pricing model with time varying covariances, Journal of Political Economy 96, 116-131.
  4. Engle R.F. (2002). Dynamic conditional correlation - a simple class of multivariate GARCH models, Journal of Business and Economic Statistics 20, 339-350.
  5. Engle R.F., Kroner K.F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH, Econometric Theory 11, 122-150.
  6. Engle R.F., Sheppard K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH, NBER Working Paper 8554.
  7. Forbes K., Rigobon R. (2001). Measuring Contagion: Conceptual and Empirical Issues, in: Claessens S. and Forbes K. (eds.), International Financial Contagion, Kluwer Academic Publishers.
  8. Forbes K. Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-Movements, Journal of Finance 57, 2223-2261.
  9. Serwa D., Bohl M.T. (2003). Financial Contagion: Empirical Evidence on Emerging European Capital Market, EUV working paper series 5/2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu