BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiszeder Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Razik Waldemar (Bank Pocztowy S.A.)
Title
Testowanie efektu contagion - zastosowanie wielorównaniowego modelu GARCH
Tests for Contagion - Application of Multivariate GARCH Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 377-390, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Globalizacja rynków finansowych, Model GARCH, Efekt zarażania
Capital market, Globalization of financial market, GARCH model, Contagion effect
Note
summ.
Abstract
Postępująca globalizacja, integracja oraz liberalizacja rynków finansowych, a także postęp technologiczny powodują coraz silniejsze powiązania między rynkami kapitałowymi całego świata. Istotny wzrost zależności pomiędzy różnymi rynkami finansowymi na świecie spowodowany transmisją zjawisk szokowych jest określany w literaturze anglojęzycznej jako contagion, czyli zaraza albo inaczej efekt zarażania. Należy jednak podkreślić, że nie jest to jedyna definicja pojęcia contagion. Efekt zarażania nie musi dotyczyć okresu kryzysu, może również występować w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, jednakże najbardziej spektakularny przebieg przybiera właśnie w okresie kryzysów. Istnieje wiele metod testowania efektu zarażania. W niniejszym artykule zaproponowano nowy test efektu contagion oparty na modelu VAR i teście Tse [13] na stałość współczynników korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH. Idea testu opiera się na propozycji zawartej w pracy: Corsetti, Pericoli i Sbracia [4], gdzie poprzez efekt contagion rozumie się istotny wzrost współczynników korelacji pomiędzy procesami finansowymi obserwowanymi w różnych krajach po uwzględnieniu wpływu czynnika globalnego. (fragment tekstu)

Subjects connected with contagion are introduced and a new test for contagion which uses VAR model and test for constant correlations in multivariate GARCH model was proposed. Connections between Polish stock index WIG and selected foreign stock indices are analysed. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borensztein E., Gelos R.G. (2000). A Panic Prone Pack? The Behavior of Emerging Market Mutual Funds. IMF Working Paper. WP/00/198.
 2. Boyer B. H., Gibson M. S., Loretan M. (1997). Pilfalls in Tests for Changes in Correlations. International Finance Discussion Paper. N. 597. Board of Govenors of the Federal Reserve System.
 3. Calvo G.A., Mendoza E.G. (2000). Rational Contagion and the Globalization of securities Markets. Journal of International Economics, 51, 79-114.
 4. Corsetti G., Pericoli M., Sbracia M. (2001). Correlation Analysis of Financial Contagion: What One Should Know Before Running a Test, Center Discussion Paper No. 822. Yale University.
 5. Drazen A. (1998) Political Contagion in Currency Crisis, Mimeo, University of Maryland.
 6. Fiszeder P., Razik W. (2003). Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXXIII. UMK Toruń.
 7. Fiszeder P., Razik W. (2004). Zaraza na rynkach finansowych. Analiza efektu contagion dla indeksu WIG, Nasz Rynek Kapitałowy (w druku).
 8. Forbes K., Rigobon R. (2002). No Contagion. Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements. Journal of Finance, 57, 2223-2261.
 9. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Statystyka matematyczna, PWN. Warszawa.
 10. Masson P. (1998). Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers and Jumps Between Multiple Equilibria. IMF Working Paper. N. 98/142.
 11. Mullainathan S. (1998). A Memory Based Model of Bounded Rationality, MIT Mimeo.
 12. Serwa D., Bohl M.T. (2004). Financial Contagion Vulnerability: A Comparison of European Capital Markets, Mimeo.
 13. Tse Y.K. (2000) A Test for Constant Correlations in A Multivariate GARCH Model. Journal of Econometrics, 98, 107-127.
 14. Valdes R. (1996). Emerging Market Contagion: Evidence and Theory, MIT Mimeo.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu