BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Gdakowicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych
Commercial Real Estate Investment Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 391-399, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości komercyjne, Decyzje inwestycyjne, Inwestycje w nieruchomości
Real estate market, Commercial property, Investment decisions, Investments in real estate
Note
summ.
Abstract
Rozwój rynku nieruchomości w Polsce skłania do poszukiwania metod pozwalających ocenić efektywność inwestycji na tym rynku. Coraz częściej inwestycje w nieruchomości dotyczą nie tylko inwestorów indywidualnych, ale również inwestorów instytucjonalnych. Zarówno pierwsi, jak i drudzy inwestują w nieruchomości komercyjne. Podobnie jak na rynku kapitałowym, również na rynku nieruchomości kryteriami podejmowanych decyzji jest stopa zwrotu i ryzyko inwestycji. Stopa zwrotu odzwierciedla stosunek zysku do zaangażowanego kapitału niezbędnego do jego osiągnięcia. Z tego punktu widzenia inwestycje w nieruchomości są bardziej kapitałochłonne niż inwestycje w akcje czy obligacje, ale generują również wyższe zyski'. Są również inwestycjami mało płynnymi. Sprzedaż nieruchomości w krótkim czasie wiąże się z "wymuszoną sprzedażą"-, czyli taką, w której nie było czasu na wynegocjowanie warunków transakcji oraz zabrakło czasu niezbędnego do ekspozycji na rynku sprzedawanej nieruchomości. Taka sprzedaż oznacza zazwyczaj dla sprzedającego niższą cenę transakcyjną. (fragment tekstu)

This article presents elements, which preceded investment decision on commercial real estate. Special, paid attentions on characteristics of the real estate which determinates investor's decisions on market. Article reviews how market analysis, financing analysis and risk analysis is the primary determinant investment decisions on commercial real estate market. More important is real estate market analysis, which is a basis for commercial investment financial analysis. Financial analysis involves determining what advantages and disadvantages associated with financing a real estate investment and what return on the project will be given the amount and terms of the financing offered.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bryx M., Matkowski R.,(2001). Inwestycje w nieruchomości, Poltext. Warszawa.
  2. Dasso J., Ring A.A. (1999) Real Estate Principles and Practices, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
  3. Foryś I., Gdakowicz A., Raport z polskiego rynku nieruchomości. 2003 rok. Materiały konferencyjne 9 Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Rzeszów-Jawor 2003.
  4. Kyle R.C. (2000). Property management, Dearborn. Chicago.
  5. Kucharska-Stasiak E. (2000). Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Valor. Łódź.
  6. Materiały szkoleniowe Instytutu CCIM Chicago.
  7. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.
  8. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1,2, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu