BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Koc Marta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Zastosowanie modelu jedno wskaźnikowego do ; oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji
Application of Single Index Model in Assessing Investment Efficiency of Mutual Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 401-410, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Modele ekonometryczne
Capital market, Investment funds, Econometric models
Note
summ.
Abstract
Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce jest krótka, liczy niespełna 12 lat. W początkowym okresie funkcjonował jedynie fundusz Pioneer. Od roku 1995 zaczęły powstawać kolejne, aby w chwili obecnej dać liczbę 148 funduszy'. Niewątpliwym powodem wzrostu zainteresowania funduszami, a zatem i przyśpieszenia w powstawaniu nowych, był tzw. "podatek Belki" -opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Jest to rzadki przykład pozytywnego wpływu wzrostu obciążeń fiskalnych na rynek kapitałowy, w tym konkretnym przypadku poprzez zainteresowanie społeczeństwa tym rynkiem. W chwili obecnej szacuje się, że kwota zgromadzona w funduszach inwestycyjnych waha się w granicach 35 mld złotych. Jest to dużo, biorąc pod uwagę realia polskie i fakt, iż największy przyrost aktywów nastąpił w ostatnich kilku latach, a równocześnie mało w porównaniu z krajami "zachodnimi". Wydaje się, że za rozwojem rynku funduszy nie nadąża praktycznie wykorzystywana i upowszechniana profesjonalna ocena ich efektywności inwestycyjnej. (fragment tekstu)

The Polish market of mutual funds has been grown fast during last years. There are many techniques known from financial literature, which allow comparing the mutual funds performance. But almost none of them are used in magazines which try to advise funds clients. Authors apply Single-Index Model to do the rating of twelve stocks mutual funds for the period of 55 weeks. They take into consideration beta coefficients, market risks and time-weighted rates of return. It occurs that it is difficult to give the correct answer on the question about the best funds, but it is easy to indicate the worst one. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2003) Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Elton E.J., Gruber M.J. (1998) Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press. Warszawa.
  3. Francis J.C. (2000) Inwestycje. Analiza i strategie, WIG Press. Warszawa.
  4. Luenberger D.G. (2003) Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu