BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Skuteczność projektów crowdsourcingowych - planowanie oraz możliwość pomiaru
The effectiveness of crowdsourcing projects - planning and the ability to measure
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 60-66, wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Crowdsourcing, Efektywność, Pomiar efektywności, Komunikowanie marketingowe
Crowdsourcing, Effectiveness, Efficiency measurement, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój Internetu i jego możliwości pozwalają firmie dotrzeć do wiedzy ludzi z rożnych obszarów geograficznych i kulturowych. Wiedzę tę pozyskiwać można poprzez działania crowdsourcingowe, które będąc szczegółowo zaplanowane angażują "tłum" w wykonanie rożnych zadań. Jednakże planując działania crowdsourcingowe firma powinna nie tylko przewidzieć oczekiwania swoich przyszłych wykonawców, ale również określać sposób pomiaru zgłaszanych rozwiązań. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość zaplanowania obszarów mierzalnych w projektach crowdsourcingowych. W artykule nakreślone zostały najważniejsze etapy konstruowania takiego projektu, jak również zaprezentowano sposoby ich pomiaru. (abstrakt oryginalny)

The Internet and its potential allow the company to gain knowledge about people from different geographical and cultural areas. This knowledge can be acquired through carefully planned crowdsourcing activities. However, while planning such activities, the company should not only take into account the expectations of their future performers, but also specify the methods of measurement for the reported solutions. The purpose of this article is to draw attention to the possibility of planning the measurement of crowdsourcing projects. The article shows the main stages of the construction of such projects, as well as the methods of their measurement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzoskowsk, B. (2013). Crowdsourcing - pytania mogą się opłacać. Marketing w Praktyce 8/2010. http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=2/w=1/aid=m4c5e86e47b93c (5.01.2013).
  2. Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Nowy Jork: Plenum Press.
  3. Howe, J. (2006). The Rise in Crowdsourcing. Wired Magazine (USA), June. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds_pr.html (14.06.2006);
  4. Howe, J. (2008). Crowd Sourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Business.
  5. Kasprzycki-Rosikoń, J. i J. (2013). Korzyści z zastosowania modelu crowdsourcingowego. W: J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski (red.), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marki, Gliwice: Helion, 88.
  6. Lewandowska, K. (2012). System Turkomatic i crowdsourcing złożonych problemów. http://blog.ideria.pl/system-turkomatic-i-crowdsourcing-złozonych-problemow/ (9.09.2012).
  7. Portal Kreatywne.pl. http://kreatywne.pl/ (5.01 2013).
  8. Winter, T., Kandefer, K. (2012). Motywacja w crowdsourcingu, Marketing przy kawie, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1479 (9.08.2012).
  9. Wojtaś-Jakubowska, A. (2013). Co daje marce crowdsourcing? Marketing w praktyce, (8), 15-17.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu