BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stajniak Maciej (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Komputerowe wspomaganie zarządzania flotą pojazdów i obsługą klienta w firmach branży transportowo - spedycyjnej sektora MSP
Computer Assistance of Management of Vehicles Fleet and Customer Service in the Transport - Forwarding Companies of SME Sector
Computergestützes Flottenmanagement und Kundenservice in Kleinen und Mittelständischen Transportunternehmen
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 3, 10 s., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Obsługa klienta, Zarządzanie
Computer system, Customer service, Management
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Zarządzanie flotą pojazdów w małych i średnich przedsiębiorstwach staje się coraz trudniejsze bez wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Wzmożona konkurencja na rynku usług spedycyjnych, coraz częściej realizujących również funkcje operatorów logistycznych, wymaga stałego udoskonalania jakości, a także dostarczania ciągle nowych usług. Jednym z jej gwarantów jest sprawny system informatyczny. Artykuł prezentuje wyniki badań w przedsiębiorstwach branży transportowo-spedycyjnej sektora MSP, które identyfikują oczekiwania pod kątem zakresu aplikacyjnego oprogramowania komputerowego spełniającego wymogi potencjalnych odbiorców. Przedstawiono również technologię, w jakiej budowane jest oprogramowanie z wyszczególnieniem jego głównych modułów. (abstrakt oryginalny)

To properly and effectively manage a fleet and relationships with clients in transportation and forwarding trade it is necessary to use the most advanced IT and telecommunicational technologies. Their role is becoming more and more essential every day. More and more customers demand from the forwarders flexibility, speed and wide scope of services beginning with shipping goods of any quantity and size to different countries, through customs clearance, warehousing and distribution to all parts of Poland. Economic development, increasing clients' requirements and competition make forwarders continuously improve the quality of services keeping the delivery time. It makes the forwarding system an effective information flow synchronized with the flow of documents and goods. It requires appropriate IT technologies which point out companies' place on the market. The report presents the results of a survey concerning the functionality range of an application. It describes the software being created for transportation and forwarding trade companies of the MSP sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anonim, 2002, Przekora mile widziana w: Integracja systemów informatycznych. Kroki do zwiększenia efektywności biznesu, Computerworld Custom Publishing , Strategie, s. 4.
  2. Korzeń Z., 2001, Charakterystyka informatycznych systemów logistycznego zarządzania, w: Katalog systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, Wyd. I, ILiM Poznań.
  3. Ozimek W., 1999, Architektura komponentowi, Strategie informatyzacji. Systemy rozproszone, Info Vide,nr 10.
  4. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., 2000, Transport, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sienkiewicz P., 1989, Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu