BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Charakterystyka i wycena wybranych towarowych opcji lookback
Characteristics and Pricing of Some Commodity Lookback Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 425-433, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Opcje, Inżynieria finansowa
Financial instruments, Derivatives, Options, Financial engineering
Note
summ.
Abstract
Klasyczne towarowe instrumenty pochodne, do których obok kontraktów futures i forward należą przede wszystkim opcje, wykorzystywane były od bardzo dawna. Jednak dopiero lata siedemdziesiąte XX wieku stanowią przełom, zarówno w rozwoju zastosowań instrumentów pochodnych, jak i dziedziny określanej mianem inżynierii finansowej. Wówczas bowiem opracowano modele wyceny opcji standardowych, a same opcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. Równolegle kształtowały się podstawy przyszłego rynku instrumentów egzotycznych, a więc niestandardowych opcji, konstruowanych z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestorów. Sukcesywnie opracowywano modele wyceny wybranych opcji egzotycznych i poszerzano asortyment tych instrumentów. Inwestorzy zaczęli zauważać potencjalne korzyści związane z ich wykorzystaniem, z których najważniejsze to niższa cena i niestandardowy charakter. Ceny instrumentów egzotycznych były bowiem niższe niż koszty liniowych kombinacji opcji standardowych, generujących podobne pozycje na rynku instrumentu bazowego. Co więcej, nie zawsze było możliwe, korzystając tylko z instrumentów standardowych, stworzenie pozycji, która odpowiadała potrzebom inwestorów. (fragment tekstu)

Classic commodity derivatives have been in existence for a long time, however 1970s have become a kind of turning point in financial engineering. At that time options were introduced to organized exchanges, standard options pricing formulas were produced and the market of exotic options started to develop. In Poland financial and commodity derivatives have been traded since 1995. For the first time after the World War II, commodity options were available at the Poznań Exchange in 1995 and at the Warsaw Commodity Exchange in 1997. Then, in 1998 these both exchanges introduced also commodity futures and forward contracts. However, exotic options on agricultural items haven't been offered yet. Joining the European Union will bring about risk of prices on the agricultural market in Poland. This will cause a need to develop the market of commodity derivatives, which are very useful for hedging purposes. Thus, the aim of the paper is to characterize some lookback options together with pricing methods and to present an example of pricing lookback options on consumption wheat. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Deigler R.T. (1997). Financial futures and options markets, Harpers Collins College Publishers. New York.
  2. Goldman B., Sosin H., Gatto M. (1979). Path dependent options: buy at the low, sell at the high. Journal of Finance No 34.
  3. Hull J. (2003). Options, futures and other derivatives, Prentice-Hall International.
  4. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004). Opcje egzotyczne - wprowadzenie. Rynek Terminowy N°l.
  5. Jerzak M. A. (2003). Dylematy i stracone szanse giełdy towarowej w Polsce. Rynek Terminowy N° 2.
  6. Krawiec B., Krawiec M. (2002). Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN. Warszawa.
  7. Krawiec M. (2000). Konstrukcja i wycena opcji na towarowy kontrakt futures w warunkach polskiego rynku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 42. Warszawa.
  8. Nelken I. (2000). Pricing, hedging and trading exotic options, McGraw-Hill. New York.
  9. Ravindran K. (1998). Customize derivatives, McGraw-Hill, New York. 1998.
  10. Tarczyński W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu