BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharski Adam (Uniwersytet Łódzki), Szafrański Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ocena skuteczności inwestycji na rynku akcji metodą DEA
Effectiveness of the Stock-Market Investment with DEA Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 435-444, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, Akcje, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Capital market, Securities, Shares, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie inwestowania w papiery wartościowe nieodparcie wiąże się z kwestią określenia, czy wyłożone środki zostały wykorzystane należycie. W momencie zamknięcia pozycji pozostaje niepewność dotycząca tego, czy wybrano właściwy moment. Może należało zaczekać jeszcze kilka sesji? Z tego powodu pożądanymi stają się narzędzia oraz metody utwierdzające inwestora w przekonaniu, że podjął on właściwą decyzję. Na co dzień działanie uznajemy za skuteczne, kiedy w jego rezultacie udaje się osiągnąć założony cel, uzyskać planowany rezultat działania. Przekładając powyższe na terminologię związaną z otoczeniem dotyczącym rynku kapitałowego, inwestycję uznajemy za skutecznej, jeśli na przykład przyniesie spodziewaną stopę zwrotu, pozwoli ograniczyć ryzyko itp. Podchodząc do sprawy bardzo radykalnie, pojedyncze działanie inwestora może zakończyć się sukcesem lub porażką. W tym pierwszym przypadku myślimy właśnie o inwestycji skutecznej. Autorzy uważają, że należy w tym miejscu wprowadzić rozgraniczenie między skutecznością a efektywnością inwestycji. Druga z nich stanowiłaby miarę wykorzystania posiadanych środków w procesie dokonywania inwestycji. (fragment tekstu)

We attempted to verify the stock-market investment decisions with the DEA (Data Envelopment Analysis) methodology. The use of the method is typical for measuring the relative efficiency of homogenous firm or their parts (e.g. production enterprises, banking branches). We use the DEA-efficiency measure to assess the investment effectiveness in the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange from November 2003. The forecast verification horizon was set from a week to a month time. We have obtained the positive and high correlation between the DEA-measure and the future returns for the DEA-selected stocks. The shorter the period of the forecast this relation is getting stronger. We have achieved the portfolio of the DEA-effective stocks with the slightly higher risk and with the considerably higher rate of return than the proposed benchmarks (WIG-index, optimal portfolio of the selected stocks, Paged - the most profitable share in the given period).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Charnes A., Cooper W.W. , Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2, s. 429-444.
 2. Emrouznejad A. (2001), An Extensive Bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA) Volume I - V , http://www.warwick.ac.uk/~bsrlu. University of Warwick
 3. Farrell M.J. (1957). The measurement of productive efficiency, Journal of Royal Statistical Society A 120, s. 253-281.
 4. Jajuga K., Jajuga T. (1994), Inwestycje; instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 5. Meric G., Meric I. (2001), Risk and return in the world's major stock markets, The Journal of Investing, 62-66.
 6. Nykowski I. (1980), Programowanie liniowe, PWE: Warszawa.
 7. Seiford L.M., Thrall R.M. (1990), Recent Developments in DEA. The mathematical approach to Frontier Analysis, Journal of Econometrics 46, s. 7-38, North Holland.
 8. Szafrański G. (2000), Metoda DEA w analizach efektywności działania banku komercyjnego, niepublikowana praca magisterska.
 9. Szafrański G. (2004 w druku). Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji. Acta Universitatis Lodzensis, Wydawnictwo UŁ.
 10. Vygon G., Pomansky A. (2000), Analysis of Relationship between Technological Efficiency and Companies' Market Capitalization, w: Economics and Mathematical Methods (w języku rosyjskim), Moskwa.
 11. Wyniki finansowe spółek giełdowych Zeszyt 4(38)/2002 - grudzień 2002, Notoria Serwis.
 12. Zhu J. (2002), Quantitative Models for Evaluating Business Operations: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu