BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budowa i ocena sektorowych portfeli papierów wartościowych
Building and Evaluation of Sector Portfolios
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 445-452, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Portfel papierów wartościowych, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Financial investment, Portfolio securities, Multi-dimensional comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Konstrukcja portfela papierów wartościowych nie jest prosta. Wymaga znajomości nie tylko reguł obrotu giełdowego, ale również wielu czynników ekonomicznych, które wpływają na kurs akcji, a tym samym kształtują poziom stopy zwrotu i ryzyko inwestycji. Oczywiście inwestor może w pewien sposób ograniczać ryzyko wykorzystując między innymi narzędzia analizy portfelowej. Najczęściej stara się inwestować długoterminowo, dobierając przy tym zestaw walorów w taki sposób, aby zminimalizować poziom ryzyka. Istotne przy tym jest zachowanie zasad dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka w portfelu papierów wartościowych. Proces wyboru walorów do portfela papierów wartościowych nie jest jednoznaczny, w związku z czym inwestorzy poszukują wciąż nowych metod umożliwiających rozwiązanie tego problemu. Pomocne w tym zakresie mogą być metody statystyczne, a w szczególności metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Wykorzystanie metod opartych na idei konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju umożliwia również budowanie portfeli uwzględniających siłę ekonomiczno-finansową spółek, są to portfele fundamentalne. Ponadto budowa baz danych może znacznie ułatwić inwestorom odpowiedni dobór walorów. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej pozwalają wyodrębnić spośród spółek znajdujących się w obrocie giełdowym, podmioty, które są silne fundamentalnie, mają w miarę stabilny poziom rozwoju ekonomicznego, a ich stopy zwrotu nie podlegają dużym fluktuacjom. (fragment tekstu)

Another approach to selection of stocks to portfolio is presented in the paper. There is one main assumption to use some multivariate methods for classification securities to portfolio, using some financial and economic ratios as a diagnostic variables. Another approach is connected with classification securities to portfolio but in the first step, the classification is made for selected sectors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  2. Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje, PWN, Warszawa.
  3. Markowitz H. (1952). Portfolio Selection, Journal of Finance, vol. 7.
  4. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN Warszawa.
  5. Richie J.C. (1997). Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa.
  6. Tarczyński W., Łuniewska M. (2003) Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, referat na konferencji naukowej "Modelowanie preferencji a ryzyko".Ustroń.
  7. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  8. Tarczyński W. (2001) Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. AE Wrocław, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu