BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie opłacalności transakcji swapowych na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
Analysis of Profitability of Swaps on the Example of Telekomunikacja Polska S.A.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 453-462, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Kontrakty swap, Redukcja ryzyka
Financial instruments, Swap contracts, Risk reduction
Note
summ.
Company
Telekomunikacja Polska SA (TP SA)
Abstract
Kontrakty swapowe oficjalnie pojawiły się na rynku w 1981 roku, gdy w "The Wall Street Journal" ukazał się artykuł na temat transakcji IBM z Bankiem Światowym, przeprowadzonej za pośrednictwem Salomon Brothers International, która polegała na zamianie dolarów amerykańskich na marki niemieckie i franki szwajcarskie. W tym samym roku również Deutsche Bank zawarł transakcje swapową, której drugiej strony umowy jednak nie ujawniono. Inne źródła podają z kolei, że pierwszy swap (walutowy) zawarto w 1976 roku za pośrednictwem londyńskiego banku należącego do Continental Illinois [zob. Henry T.C. Hu 1988, s. 333-435]. Szczegóły tej transakcji, podobnie jak tej przeprowadzonej przez Deutsche Bank, z uwagi na utrzymanie tajemnicy, a stąd przewagi konkurencyjnej, pozostały jednak niewiadome. Niezdradzanie szczegółów pierwszych transakcji wynika również z faktu, że w niektórych przypadkach swapy służyły obejściu różnych form kontroli. Opisując przyczyny innowacji finansowych Merton Miller wymieniając regulacje i deregulacje, za najlepszy przykład innowacji wywołanej przepisami podał właśnie swap. Artykuł ma celu przedstawienie opłacalności transakcji swapowych dokonanych przez Telekomunikację Polską S.A. Należy ona do firm, które w Polsce jako pierwsze zaczęły wykorzystywać swapy do zabezpieczania swoich pozycji. Pierwszy taki kontrakt zawarła w 1997 roku na okres 7 lat. (fragment tekstu)

Swap is an agreement between two counterparties who exchange sets of cash flows over a period of time in the future. Although swaps are individual negotiated contracts between counterparties, they take a form of standardized master agreements. The main goal of this article is to show how Telekomunikacja Polska S.A. has used swaps for reduction of currency and interest rate risk. The research of profitability of swaps contains three swaps. The first one was the exchange of payments in USD with floating rate for payments in PLN with fixed rate. The second one was the reverse to the first one. And the third one was the exchange of payments in EUR with floating rate for payments in PLN with another floating rate. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Colander D.C., Landreth U. [1998], Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
  2. Crawford G., Sen B. [1998]. Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych, K.E. Liber, Warszawa.
  3. Hu H.T.C. [ 1988], Swaps, the Modern Process of Financial Innovation and the Vulenerability of a Regulatory Paradigm, University of Pennsylvania Law Review 128.
  4. McDougall A. [2001], Swapy. Techniki zawieranie transakcji i zarządzania ryzykiem, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  5. Miller M.H. [1999], O instrumentach pochodnych, K.E. Liber, Warszawa.
  6. Pekao Research Report, Perspektywy rynku akcji w Polsce w 2004, luty 2004.
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M. [1999], Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa.
  8. Woźniak J. [2000], Transakcje swapowe z podmiotami niebankowymi. Rynek Terminowy nr 8/2/00.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu