BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewski Jacek, Miklewicz Zbigniew (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Title
Wpływ inwestycji w nieruchomości na stopę zwrotu i ryzyko portfela kapitałowego
Impact of Real Estate Investment on Return and Risk of Capital Portfolio
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 481-490, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje pośrednie, Inwestycje w nieruchomości, Stopa zwrotu kapitału, Portfel inwestycyjny
Indirect investments, Investments in real estate, Return on Investment (ROI), Investment portfolio
Note
summ.
Abstract
W rozwiniętych gospodarkach rynkowych obserwuje się wiele istotnych zależności między rynkiem kapitałowym a rynkiem nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości traktowane są jako odrębna klasa aktywów, co aktywizuje podaż kapitału przeznaczonego na realizację projektów developerskich, w tym także od profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. Z drugiej strony wymogi rynku kapitałowego powodują, że konstrukcja prawna, finansowa i techniczna takiego projektu musi spełniać standardy stopy zwrotu i ryzyka akceptowane przez tych inwestorów. Wspomniane główne kryteria alokacji kapitału, które można uznać za klasyczne z punktu widzenia fundamentalnej analizy projektu developerskiego, nie są wystarczające dla inwestorów instytucjonalnych. Dodatkowymi warunkiem zaangażowania, które należy rozpatrywać w takim przypadku są ponadto: płynność rynku, koszty transakcyjne oraz przejrzystość informacyjna inwestycji. Takie przesłanki nie mogą być spełnione w przypadku bezpośredniego zaangażowania na rynku nieruchomości poprzez zakup obiektu. Stąd w zależności od kultury prawnej w praktyce rynkowej ukształtowały się różne formy inwestowania pośredniego. Istotą tego modelu jest stworzenie konstrukcji prawnej podmiotu, który staje się właścicielem obiektu, a zarazem stanowi przedmiot zaangażowania inwestorów portfelowych.(fragment tekstu)

The article presents legal forms of indirect investment in the real estate market such as REITs, civil partnerships and investment funds. According to characteristics of return and risk was proved that real estate is a separate asset class. With reference to methods of portfolio analysis was stated that including of real estate to capital portfolio causes significant diversification effect under Polish conditions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bruns C., Meyer-Bullerdiek F., Professionelles Portfolio-Management, Schaffer/Poeschel Verlag. Stuttgart 1996.
  2. Essler B., Private Banking Immobilien, Fritz Knapp Verlag. Frankfurt 1988.
  3. Gluch E., Gewerbliche Bauinvestitionen in ausgewdhiten EU-Staaten. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Hypothekenverbandes, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt 1997.
  4. Handbuch Immobilien-Banking, Rudolf Muller Verlag. Koln 2002.
  5. Investing in Real Estate Investment Trusts, NAREIT-Research. November 2000.
  6. Ludicke J., Arndt J.H., Gotz G., Rechtliche, steurliche und wirtschaftliche Fragen bei Immobilien-, Film-, Schijfs-. Flugzeug - und Windenergiefonds, Verlag C.H.Beck. Munchen 2002.
  7. Open-Ended Real Estate Investment Funds. An Investment in Solid Value. BVI Frankfurt 2003.
  8. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  9. Pyharr S.A., Roulac S.H., Born W.L., Real Estate Cycles and Their Strategic Implications for Investors and Portfolio Managers in the Global Economy. Journal of Real Estate Economy. Vol. 18. No.l, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu