BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małuszyńska Ewa (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Delokalizacja przedsiębiorstw
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 3 (172), s. 3-12, wykr., tab.
Keyword
Lokalizacja produkcji przemysłowej, Migracja, Przedsiębiorstwo, Globalizacja
Industrial production location, Migration, Enterprises, Globalization
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W ostatnim okresie migracje przedsiębiorstw wzbudzają wiele emocji. Dyskutowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego procesu. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, która ze stron przeważa. Zależy to m.in. od perspektywy, z jakiej ocenia się zmiany lokalizacji. Przedsiębiorcy podejmujący decyzję o migracji oczekują pozytywnych rezultatów takiego działania i takie też najczęściej uzyskują. Osiemdziesiąt procent europejskich przedsiębiorstw, które przeniosły przynajmniej część swojej działalności do innych krajów, jest zadowolonych ze swojej decyzji. Tylko pięć procent uważa je za nieudane. W różny sposób delokalizacje przedsiębiorstw oceniają natomiast pracownicy migrujących firm, regiony przyjmujące i tracące przedsiębiorstwa czy też poszczególne państwa. Inny jest wreszcie punkt widzenia tego problemu na poziomie Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. I. Mariotti, Firm relocation and regional policy. A focus on Italy, the Natherlands and the United Kingdom, Bibliotheek Dissertations, University of Groningen, 2005
 2. Z. Zimny, Światowy Raport Inwestycyjny 2004. Zwrot w stronę usług, United Nations Conference on Trade and Development, 2004
 3. New location factors for mobile investment in Europe, "Regional Development Studies" no 6, Commision of the European Communities, Brussels, 1993
 4. J. Van Dijk , P.H. Pellenbarg, Firm relocation decisions in the Netherlands: An ordered logit approach. Pepers in Regional Science, vol. 79, 2000
 5. C.J. Pen, P.H. Pellenbarg, Firm migrations, theory and practice; an analysis of empirical studies concerning the impact of government policies. Paper at the conference at the University of Lodz. March 1999
 6. J. Evans, Jobs and globalisation. Promise or threat. "OECD Observer", No. 249, May 2005
 7. A. Władyniak, Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów. Główne tezy Raportu Sapira, "Wspólnoty Europejskie", nr 10 (144), IKCHZ, Warszawa 2003
 8. J. Szomburg, Bariery realizacji startegii lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
 9. C. Dreher, H. Armbruster, E. Schirrmeister, P. Jung-Erceg, ManVis Report 2. Preliminary Results from the 1st Round of the ManVis Delphi Survey. Fraunhofer Institute for System and Innovation Research, Karlsruhe, April 2005
 10. P. Cywiński, Związek Socjalistycznych Landów Niemiec, "Wprost", 16.05.2004
 11. D. Grybauskaite, Negocjacyjny blef. "Rzeczpospolita", 28.02.2005
 12. M-J. Radio, Off shoring i outsourcing a gospodarka europejska. Czy należy bać się delokalizacj w: Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Zielona Księga PFSL Nr 2, PFSL, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2005
 13. Houlder V, Podatek od dochodów firm. Stara Europa czuje powiew zmian. "Rzeczpospolita", 15.12.2005
 14. K. Niklewicz, Komisja Europejska proponuje zmiany do budżetu UE, Bruksela 20-10-2005, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka
 15. D. Walewska, Nadchodzi boom inwestycyjny, "Rzecz- pospolita", 6.10. 2004
 16. P. Aubert, P. Si Hard, Délocalisations et reductions d'effectifs dans l'industrie Française, INSEE April 2005
 17. J. Bielecki, A. Stankiewicz, Na Unii nikt nie stracił (rozmowa z J. Kułakowskim), "Rzeczpospolita", 26.04.2005
 18. A. Rubinowicz-Grundler, Trend do emigracji wcale się nie zwiększył, "Gazeta Wyborcza", 13.04.2004
 19. Niech żyje delokalizacja, Gospodarczy przegląd prasy, "Rzeczpospolita, 9.05.2005
 20. M. Wielgo, Emigracja korporacji "Gazeta Wyborcza", 16.06.2004. Za Badania Roland Berger Strategy Consultants i UNCTAD
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu