BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszyński Marian (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Title
Dyrektywa usługowa - czy zmierzamy w stronę liberalizacji rynku?
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 3 (172), s. 40-44
Keyword
Handel usługami, Rynek usług, Liberalizm rynku usług, Dyrektywy WE
Services trade, Services market, Services market liberalism, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Po dwóch latach dyskusji, 16 lutego 2006 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu (znaczną większością głosów - 391 za, 213 przeciw i 34 wstrzymujących się - ale z 211 poprawkami) tzw. dyrektywę Bolkesteina dotyczącą liberalizacji unijnego rynku świadczenia usług, której projekt przedstawiła Komisja Europejska. Przyjęcie przez Parlament Europejski dyrektywy o liberalizacji rynku usług poprzedziły ostre spory na jej temat. Poprawki do dyrektywy wprowadzone przez PE znacznie ograniczają - w stosunku do jej pierwotnej wersji - swobodę dostępu do rynku usług, mimo że Jednolity Akt Europejski, który dał podwaliny jednolitemu rynkowi europejskiemu (JRE), potwierdził tę swobodę, jako jedną z czterech fundamentalnych zasad działania JRE. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Paszyński, Dylematy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez Polskę (w:) dorocznym raporcie Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, IKCHZ, Warszawa 2005, s. 64-70
 2. Q. Peel, How the European Parliament got serious, "Financial Times", 23.02.2006
 3. G. Parker, Berlin accused of back-door deals in EU parliament, "Financial Times", 28.02.2006
 4. D. Rosati, Konkurencja choć niedoskonała, "Rzeczpospolita", 27.02.2006
 5. Bruxelles entérine un projet de directive services tres remanié, "Le Monde", 4.04.2006
 6. J.M. Barroso, Debate on "Results of the European Council Lisbon Strategy", SPEECH/06/222, European Parliament, Strasbourg, 5 April 2006, s. 3
 7. G. Parker i T. Buck, EU summit backs watered-down plan on services, "Financial Times", 25-26.03.2006
 8. K. Niklewicz, Walka o dyrektywę usługową jeszcze się nie skończyła, "Gazeta Wyborcza", 14.03.2006.
 9. A. Słojewska, Polska poprze kompromis w usługach "Rzeczpospolita", 25-26.03.2006
 10. Accuse de protectionnisme, Jacques Chirac dénonce des "contrevérités", "Le Monde", 26-27.03.2006
 11. R. Minder, MEPs welcome watered down version of EU services directive, "Financial Times", 5.04.2006
 12. M. Paszyński, Unia Europejska a wyzwania globalizacji gospodarki światowej, "Wspólnoty Europejskie", nr 11 (168), IKCHZ, Warszawa 2005
 13. G. Parker, Mandelson warns on EU protectionism "Financial Times", 8.03.2006
 14. R. Minder i T. Buck, Sweden threatens EU on services, "Financial Times", 7.10.2005
 15. R. Minder, Diluted draft bill on services wins MEP majority "Financial Times", 17.02.2006
 16. Welcome to the world of block-thy-neighbour, "Financial Times", 4-5.03.2006
 17. To the barricades, "The Economist", 4.03.2006, s. 58
 18. M. Monti, Damage at the heart of Europe's single market "Financial Times", 2.03.2006
 19. Charlemagne, The nationalist resurgence, "The Economist", 4.03.2006
 20. From Karl Marx's copybook, "The Economist", 4.03.2006
 21. "Financial Times" z 28.02.2006: The siren cali of economic patriotism
 22. W. Munchau, A vote to incite the Polish plumber's revenge, "Financial Times", 6.03.2006
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu