BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątek Jakub
Title
Bon pieniężny Narodowego Banku Polskiego na międzybankowym rynku pieniężnym
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 20-34, wykr.
Keyword
Rynek pieniężny, Bony pieniężne NBP, Sektor bankowy, Banki
Money market, NBP money bills, Banking sector, Banks
Abstract
Autor niniejszego artykułu uzasadnia rosnącą rolę bonu pieniężnego NBP i umacniania jego pozycji na międzybankowym rynku pieniężnym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rutkowski W., Perspektywy funkcjonowania otwartego rynku pieniężnego w Polsce, w: "Bank i Kredyt", nr 5 - 6/1991.
  2. Popowska S. E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
  3. Bień W., Sokół H., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
  4. Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki rynek operacje polityka, POLTEXT, Warszawa 1996.
  5. Rynek pieniężny w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych: stan i perspektywy, red. Z. Polański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa Gdańsk 1998.
  6. Piotrowska M., Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. http://www.nbp.com.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu