BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziakowicz Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Paradoksalny wymiar komunikacji marketingowej na rynku dóbr luksusowych
The paradoxical dimension of marketing communications on the luxury goods market
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 228-234, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Dobra luksusowe, Komunikowanie marketingowe, Instrumenty marketingowe, Kanały informacyjne, Formy komunikowania, Reklama
Luxury goods, Marketing communication, Marketing instruments, Communication channels, Forms of communication, Advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
Charakterystyka dóbr luksusowych oraz zachowania ich nabywców skłaniają producentów dóbr luksusowych do podejmowania działań rynkowych, które stoją w opozycji do reguł, jakimi rządzą się rynki produktów masowych. Odmienność ta, nazywana w literaturze przedmiotu paradoksem, na rynku dóbr luksusowych obserwowalna jest w zakresie popytu, produktu, ceny i kosztów, dystrybucji oraz komunikacji marketingowej. Konsekwencją paradoksu komunikacyjnego dóbr luksusowych jest odrzucenie przez rynek takich narzędzi jak reklama i promocja sprzedaży na rzecz kanałów komunikacji umożliwiających dotarcie z indywidualnym przekazem jedynie do ściśle wyselekcjonowanej grupy odbiorców. (abstrakt oryginalny)

Due to the characteristics of luxury goods and the behavior of their buyers, producers of such goods need to take actions that stand in opposition to the rules which govern the mass product markets. This contradiction, in literature called a paradox, is observable in such aspects of the luxury goods market as: demand, product prices and costs, distribution and marketing communication. The consequence of the communication paradox is the market's rejection of tools such as advertising and sales promotion in favor of individual communication channels which reach only strictly selected groups of recipients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bosshart, D. (1997). Die Zukunft des Konsums. Wie leben wir morgen? Dusseldorf/ Monachium: Econ.
 2. Dryl, W. (2012). Strategie marketingowe dóbr luksusowych. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2).
 3. Dubois, B. (2012). Le Luxe, un secteur pas comme les autres. http://www.marketing-management-dz.net/12/post/2012/11/le-luxe-un-secteur-pas-comme-les-autres.html (6.01.2014).
 4. Dubois, B., Laurent, G., Czellar, S. (2001). Consumer Rapport to luxury: Analysing complex and ambivalent attitudes, working paper. Paryż.
 5. facit digital (2007). Das Wissen um den Wert des Besonderen. Die erste Studie zum Thema Luxusmarken im Netz. Monachium: facit digital.
 6. Focus Magazin Verlag (2008). Der Markt der Luxusguter. Daten, Fakten, Trends. Monachium: Focus Magazin Verlag.
 7. Focus Magazin Verlag (2009). Der Markt der Luxusguter. Daten, Fakten, Trends. Monachium: Focus Magazin Verlag.
 8. Złotowska, G. (2005). Polityka cen. W: W. Żurawik (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Lombard, M. (1989). Produits De Luxe. Paryż: Economica.
 10. Gumbel, P. (2007). Mass vs. Class, Fortune, (6).
 11. Więcek-Janka, E. (2007). Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej, Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", (1).
 12. Reinmoller, P. (1995). Produktsprache. Verstandlichkeit des Umgangs mit Produkten durch Produktgestaltung. Kolonia: Fordergesellschaft Produkt-Marketing.
 13. Rothlingshofer, B. (2008). Mundpropaganda-Marketing. Was Unternehmen wirklich erfolgreich macht. Monachium: Deutscher Taschenbuch Verlag.
 14. Okonkwo, U. (2007). Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics and Techniques. New York: Palgrave Macmillan.
 15. Chevalier, M. Mazzalovo, G. (2008). Luxury Brand Management. A World of Privilege. Singapur: Wiley.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu