BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duczkowska-Małysz Katarzyna, Małysz Jerzy
Title
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe I kwartał 1996
The State of the Households: Periodic Survey 1st Quarter of 1996
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1996, nr 14, 40 s., rys., tab., aneks, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Bezrobocie, Kondycja finansowa, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Unemployment, Financial condition, Household savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Barometr obliczony w oparciu o ankietę ze stycznia '96 jest ujemny i wynosi -2,7 punkta procentowego.

The barometer, calculated on the basic of the January '96 questionnaire, is negative and amounts to -2.7 (-39.8) of the percentage point.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Małysz J., Średniookresowe tendencje zmian kondycji gospodarstw domowych w Polsce (1990-1995). Konferencja naukowa, Wyniki i perspektywy badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń IRG SGH. SGH, Warszawa, 30.11.1995.
  2. The harmonized consumer survey. European Economy. Supplement B. Business and consumer survey results. Special edition. July 1991, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu