BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żolik Małogrzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006
Implementation of LEADER+ Program in the New Member States of UE
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 131-144, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Program LEADER+, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa
LEADER+ Programme, Rural areas, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy omówiono wdrażanie inicjatywy LEADER w nowych krajach członkowskich, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Przeprowadzono charakterystyki powstałych partnerstw, analizie poddano także źródła, stopień i kierunki wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działanie. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the aspects connected with implementation of LEADER+ type measures in new member states. The work presents characteristics of new partnerships and the sources and the level of financial support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Dmitruk A., 2004. Rola Inicjatyw Wspólnotowych w wielokierunkowym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu LEADER. Pr. Nauk. KPAiM, SGGW 31, 61-78.
  2. Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1, 69-81.
  3. Ciepielewska M., 1999. Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Wspólnoty Europejskie 5(93).
  4. Hałasiewicz A., 2007. Wstęp. LEADER+ 1, 132.
  5. Hadyński J., 2006. Ekologia i środowisko w Programie LEADER. Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.
  6. Słodowa-Hełpa M., 2006. Partnerstwo: pojęcie, przedmiot, cele. W: Strategie zarządzania współpracą. Wyd. AR, Poznań (Centralna Baza Danych), Poznań.
  7. Żabińska T., 2006. Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. W: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
  8. Punkt kontaktowy LEADER+. Komisja Europejska. http://ec.europa.eu/index_pl.htm.
  9. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. www.fao.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu