BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzęczek Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym
Verification of the CAPM on Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 175-187, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Model wyceny aktywów kapitałowych, Zarządzanie ryzykiem, Wycena aktywów, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Risk management, Valuation of assets, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Model wyceny aktywów kapitałowych, określany skrótem CAPM, został przedstawiony przez Sharpe'a (1964), Lintnera (1965) i Mossina (1966). CAPM przetestowano na większości rynków kapitałowych świata. W efekcie uzyskano potwierdzenie idei CAPM, która stała się dzięki temu popularna wśród teoretyków i praktyków rynków kapitałowych. Naukowcy podejmowali zagadnienia testowania standardowej postaci CAPM na rynku amerykańskim w okresie od 1966 do 1982 roku, wg chronologii testów: Douglas (1968), Sharp i Cooper (1972), Miller i Scholes (1972), Black, Jensen i Scholes (1972), Fama i MacBeth (1973), Roli (1977), Gibbson (1982), Stambaugh (1982). Wczesne testy nie potwierdzały idei CAPM, ze względu na szereg trudności i błędów, ale ostatnie testy na rynkach rozwiniętych udowodniły prawdziwość CAPM. Należy tutaj zastrzec, że sam CAPM, jak i jego testy są oparte na szeregu upraszczających rzeczywistość założeniach opisanych np. w pracy [3]. Badanie CAPM na polskim rynku kapitałowym zaprezentowano w artykule [7]. Niestety już w pierwszym etapie badania, uzyskano na podstawie regresji oceny współczynników 8 nie różniące się istotnie od 0. Korzystano przy tym z niezbyt licznej próby akcji. Celem tego artykułu jest weryfikacja CAPM na polskim rynku kapitałowym. (fragment tekstu)

This paper title is: Verification of the Capital Asset Pricing Model on the Polish capital market. It is presented a procedure of the examination made by Black, Jensen and Scholes on the American capital market. There are also proposed some changes in the procedure. These changes are to strengthen principle observed on the developed capital markets but hard observed on the Polish capital market, which is very young and sometimes chaotic due to its process of fast development. The examination proves that investors on the Polish capital market received from 1999 to 2003 year a return premium of 3,23% half a year for an unit of systematical risk related to their portfolios. The result is in accordance with a premium for the market portfolio WIG. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Black F., Jensen M.C., Scholes M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, w:Jensen M.C. (red.). Studies in the Theory of Capital Markets, Preager. New York.
  3. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press. Warszawa.
  4. Knoth S., Schmid W., Chudzik R. (1997). A comparison of Several Methods for Estimating Beta Factors at the Polish Stock Market. Bank i Kredyt nr 12, s. 97-103.
  5. Ostasiewicz W. (red) (1999). Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław.
  6. Paliński A. (1994). Zastosowanie modelu wyceny aktywów finansowych do wyceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt nr 3, s. 16-23.
  7. Pietrzak J. (1994). Empiryczna weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt nr 3, s. 24-32.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu