BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Racjonalizacja wydatków socjalnych jako element reformy finansów publicznych
Source
e-Finanse, 2005, nr 2, s. 1-9, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wydatki socjalne, Reforma finansów publicznych, Plan Hausnera
Social expenditures, Public finance reform, Hausner plan
Note
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Abstract
Zagadnienie racjonalizacji finansów publicznych sprowadza się do ustalenia racjonalnego dla społeczeństwa oraz gospodarki poziomu i struktury wydatków publicznych. Problem ten, mimo iż dyskutowany od lat, nie znalazł jak dotąd zadowalającego rozwiązania. Groźba wzrostu deficytu budżetowego i jego szkodliwych konsekwencji dla gospodarki była sygnalizowana w Polsce od wielu lat. Dopiero jednak realne ryzyko przekroczenia przez dług publiczny konstytucyjnej granicy 60% PKB przyczyniło się do podjęcia konkretnych kroków. W 2003 r. został opracowany "Plan uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych", zwany planem Hausnera. Przewidywał on w części odnoszącej się do sfery społecznej nie tylko ograniczenie wydatków publicznych, ale przede wszystkim zmianę ich struktury. Jednym z głównych założeń programu było dążenie do stworzenia systemu zabezpieczenia społecznego opartego o uczciwe zasady, wykluczającego marnotrawstwo środków publicznych. Chodziło o wdrożenie rozwiązań zmierzających w kierunku aktywizacji społecznej i zawodowej tych wszystkich, którzy nie posiadają pracy i w wielu przypadkach oczekują jedynie wsparcia od państwa. O tym, że próby ograniczenia funkcji socjalnych realizowanych przez państwo spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu grup społecznych, można się było przekonać w trakcie debaty towarzyszącej planowi Hausnera. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., Polski system socjalny podważa stabilność finansów państwa, "Wprost" 2004, nr 1131, www.wprost.pl.
 2. Blajer P., Leśniak G., Oszczędności mają być większe, "Rzeczpospolita" 2004, nr 50.
 3. Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 4. Kowalski J.K., PKB mniej obciążony, "Gazeta Prawna" 2005, nr 29.
 5. Leśniak G., Michalski A., Od państwa socjalnego do państwa pracy, "Rzeczpospolita" 2003, nr 259.
 6. Marczuk B., Pół Polski na świadczeniach, "Gazeta Prawna" 2004, nr 43.
 7. Marczuk B., Gdzie rząd zamierza dokonać oszczędności, " Gazeta Prawna" 2004, nr 29.
 8. Marczuk B., Więcej do ZUS, krócej na rencie, "Gazeta Prawna" 2005, nr 24.
 9. [Marczuk B., Niewesoły koniec reform, " Gazeta Prawna" 2005, nr 25.
 10. Marczuk B., Krócej na zwolnieniu lekarskim, " Gazeta Prawna" 2005, nr 27.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 12. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r., nr 10, poz. 72).
 13. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych DzU z 2004 r., nr 120, poz. 1252).
Cited by
Show
ISSN
1734-039X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu